1. Mozus grāmata 5. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Šie ir Ādama Radu-Raksti tai Dienā kad Dievs to Cilveku radīja darija Viņš to pēc tās Dieva Līdzibas.

1.

Šie ir Ādama ciltsraksti. Tai dienā, kad Elohim radīja cilvēku, Viņš to radīja Elohim līdzībā.

2.

Vīrišku un Sievišku radīja Viņš tos un svētija tos un nosauce viņu Vārdus Cilveks taī Dienā kad tie raditi tape.

2.

Viņš tos radīja vīrieti un sievieti, un Viņš tos svētīja un deva tiem vārdu "cilvēks" tanī  dienā, kad Viņš tos radīja.

3.

Un Ādams dzīvoja simts un trīsdesmit Gadus un dzemdinaja (vienu Dēlu) pēc savas Līdzibas pēc savu Ģīmi un nosauce viņa Vārdu Set.

3.

Un Ādamam bija simts trīsdesmit gadi, un viņš dzemdināja dēlu, pēc savas līdzības, pēc sava izskata, un viņš nosauca tā vārdu: Sets.

4.

Un Ādama Dienas pēc to ka Viņš Setu bij dzemdinajis ir astoņsimts Gadi un dzemdinaja Dēlus un Meitas.

4.

Un Ādama dzīvības laiks pēc Seta dzemdināšanas vēl bija astoņi simti gadu, un viņš dzemdināja dēlus un meitas.

5.

Un visas Ādama Dienas kamēr Viņš dzīvojs bija deviņsimts un trīsdesmit Gadi un Viņš nomire.

5.

Un viss Ādama mūžs bija deviņi simti trīsdesmit gadi, tad viņš nomira.

6.

Un Sets bija simts un piec Gadus vec un dzemdinaja to Ēnosu.

6.

Un Setam bija simts pieci gadi, kad viņš dzemdināja Ēnošu.

7.

Un Sets pēc to kad Viņš to Ēnosu bij dzemdinajis dzīvoja astoņsimts un septiņus Gadus un dzemdinaja Dēlus un Meitas.

7.

Pēc Ēnoša dzemdināšanas Sets dzīvoja vēl astoņi simti septiņus gadus un dzemdināja dēlus un meitas.

8.

Tad bija visas Seta Dienas deviņsimts un divpadesmits Gadi un Viņš nomire.

8.

Un viss Seta mūžs bija deviņi simti divpadsmit gadi, tad viņš nomira.

9.

Un Ēnos bija deviņdesmits Gadus vec un dzemdinaja to Kānanu.

9.

Un Ēnošam bija deviņdesmit gadi, kad viņš dzemdināja Kānaānu.

10.

Un Ēnos dzīvoja pēc to kad Viņš to Kānanu bij dzemdinajis astoņsimts un piecpadesmits Gadus un dzemdinaja Dēlus un Meitas.

10.

Pēc Kānaāna dzemdināšanas Ēnošs dzīvoja vēl astoņi simti piecpadsmit gadus un dzemdināja dēlus un meitas.

11.

Tad bija visas Ēnosa Dienas deviņsimts un pieci Gadi un Viņš nomire.

11.

Un viss Ēnoša mūžs bija deviņi simti pieci gadi, tad viņš nomira.

12.

Un Kānans bija septiņdesmit Gadus vec un dzemdinaja to Mālaeēlu.

12.

Un Kānaānam bija septiņdesmit gadi, kad viņš dzemdināja Mahalaleēlu.

13.

Un Kānans dzīvoja pēc to kad Viņš Mālaeēlu bij dzemdinajis astoņsimts un četrdesmits Gadus un dzemdinaja Dēlus un Meitas.

13.

Pēc Mahalaleēla dzemdināšanas Kānaāns dzīvoja vēl astoņi simti četrdesmit gadus un dzemdināja dēlus un meitas.

14.

Tad bija visas Kānana Dienas deviņsimts un desmits Gadi un Viņš nomire.

14.

Un viss Kānaāna mūžs bija deviņi simti desmit gadi, tad viņš nomira.

15.

Un Mālaeēls bija sešdesmits un piecus Gadus vec un dzemdinaja to Jaredu.

15.

Un Mahalaleēlam bija sešdesmit pieci gadi, kad viņš dzemdināja Jaredu.

16.

Un Mālaeēls dzīvoja pēc to kad Viņš Jaredu bij dzemdinajis astoņsimts un trīsdesmit Gadus un dzemdinaja Dēlus un Meitas.

16.

Pēc Jareda dzemdināšanas Mahalaleēls dzīvoja vēl astoņi simti trīsdesmit gadus un dzemdināja dēlus un meitas.

17.

Tad bija visas Mālaeēla Dienas astoņsimts septiņdesmit un pieci Gadi un Viņš nomire.

17.

Un viss Mahalaleēla mūžs bija astoņi simti deviņdesmit pieci gadi, tad viņš nomira.

18.

Un Jareds bija simts sešdesmits un divi Gadus vec un dzemdinaja Ēnoku.

18.

Un Jaredam bija simts sešdesmit divi gadi, kad viņš dzemdināja Ēnohu.

19.

Un Jareds dzīvoja pēc to kad Viņš Ēnoku bij dzemdinajis astoņsimts Gadus un dzemdinaja Dēlus un Meitas.

19.

Pēc Ēnoha dzemdināšanas Jareds dzīvoja vēl astoņi simti gadus un dzemdināja dēlus un meitas.

20.

Tad bija visas Jareda Dienas deviņsimts sešdesmits un divi Gadi un Viņš nomire.

20.

Un viss Jareda mūžs bija deviņi simti sešdesmit divi gadi, tad viņš nomira.

21.

Un Ēnoks bija sešdesmits un piecus Gadus vec un dzemdinaja Metuzalu.

21.

Un Ēnoham bija sešdesmit pieci gadi, kad viņš dzemdināja Metuzālu.

22.

Un Ēnoks pēc to kad Viņš Metuzalu bij dzemdinajis staigaja ar Dievu trīssimts Gadus un dzemdinaja Dēlus un Meitas.

22.

Un Ēnohs vadīja savas gaitas ar Elohim un pēc Metuzāla dzemdināšanas dzīvoja vēl trīs simti gadus un dzemdināja dēlus un meitas.

23.

Tad bija visas Ēnoka Dienas trīssimts sešdesmits un pieci Gadi.

23.

Un viss Ēnoha mūžs bija trīs simti sešdesmit pieci gadi.

24.

Un Ēnoks staigaja ar Dievu un ne bija vairs jo Dievs ņēme viņu nost.

24.

Un Ēnohs vadīja savas gaitas ar Elohim; tad viņa vairs nebija, jo Elohim ņēma viņu pie Sevis.

25.

Un Metuzalus bija simts astoņdesmits un septiņus Gadus vec un dzemdinaja Lameku.

25.

Un Metuzāls bija simts astoņdesmit septiņus gadus vecs, kad viņš dzemdināja Lamehu.

26.

Un Metuzalus dzīvoja pēc to kad Viņš Lameku bij dzemdinajis septiņsimts astoņdesmits un divi Gadus un dzemdinaja Dēlus un Meitas.

26.

Pēc Lameha dzemdināšanas Metuzāls dzīvoja vēl septiņi simti astoņdesmit divus gadus un dzemdināja dēlus un meitas.

27.

Tad bija visas Metuzalus Dienas deviņsimts sešdesmits un deviņi Gadi un Viņš nomire.

27.

Viss Metuzāla mūžs bija deviņi simti sešdesmit deviņi gadi, tad viņš nomira.

28.

Un Lameks bija simts astoņdesmits un divi Gadus vec un dzemdinaja vienu Dēlu.

28.

Un Lameham bija simts astoņdesmit divi gadi, kad tas dzemdināja dēlu.

29.

Un nosauce viņa Vārdu Nous sacidams: Šis iepriecinās mūs mūsos Darbos un mūsu Roku Sāpēs (kas mums) šai Zemē (notiek) ko tas KUNGS nolādējis.

29.

Viņš nosauca to par Nou, jo viņš teica: "Šis mūs mierinās mūsu pūliņos un mūsu roku darbā, kas cēlies no šīs zemes, ko יהוה ir nolādējis."

30.

Un Lameks dzīvoja pēc to kad Viņš Nou bij dzemdinajis piecsimts deviņdesmits un piecus Gadus un dzemdinaja Dēlus un Meitas.

30.

Un Lamehs pēc Noas dzemdināšanas dzīvoja vēl pieci simti deviņdesmit piecus gadus un dzemdināja dēlus un meitas.

31.

Tad bija visas Lameka Dienas septiņsimts septiņdesmit septiņi Gadi un Viņš nomire.

31.

Un viss Lameha mūžs bija septiņi simti septiņdesmit septiņi gadi, tad viņš nomira.

32.

Un Nous bija piecsimts Gadus vec un Nous dzemdinaja to SemuKamu un Javetu.

32.

Un Noa bija pieci simti gadu vecs, kad viņš dzemdināja Šemu, Hamu un Jafetu.

Nodaļa: Genesis

Birkas: