5. Mozus grāmata 19. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Kad tas KUNGS tavs Dievs tos Pagaņus izdeldēs kuru Zemi tas KUNGS tavs Dievs tev dos un tu tos iemantosi un viņu Pilsātos un viņu Namās dzīvosi.

1.

Kad יהוה, tavs Elohim, izdeldēs tautas, kuru zemi יהוה, tavs Elohim, tev dos, un tu to būsi iemantojis, un tu būsi apmeties uz dzīvi viņu pilsētās un viņu namos,

2.

Tad būs tev trīs Pilsātus atšķirt tavas Zemes Vidū ko tas KUNGS tavs Dievs tev dos viņu iemantot.

2.

tad savā zemē, ko יהוה, tavs Elohim, tev dos, nodali par sevi un izcel no pārējo vidus trīs pilsētas.

3.

Taisi to Ceļu uz turen un to Robežu tavas Zemes ko tas KUNGS tavs Dievs liks iemantot trejās Daļās būs tev to šķirt ka uz turen bēgt var ikkatrs kas kādu nokāvis.

3.

Taisi ceļus uz turieni un sadali trijās daļās savu zemi, ko יהוה, tavs Elohim, tev ļaus iemantot, lai turp varētu bēgt ikviens, kas ir kādu nogalinājis.

4.

Un to būs darīt tam kas vienu nokāvis kam uz turen ir jabēg ka tas dzīvo kas savu Tuvaku netīši nositis ir ko Viņš pirmak ne ienīdeja.

4.

Un tā lai notiek ar to, kas kādu nogalinājis: kas uz turieni bēgs, tas paliks dzīvs, ja tas savu tuvāku netīši nositis un ar to nav bijis ienaidā nedz vakar, nedz aizvakar;

5.

Tā kad kas ar savu Tuvaku Mežā ietu Malku cirst un Viņš savu Roku ar Cirvi paceltu Malku cirst un ta Dzelze nomuktu no ta Kāta un aizņemtu viņa Tuvaku ka tas mirtu tas lai iekš viena no šiem Pilsātiem bēg un dzīvs paliek.

5.

ja kāds ietu ar savu tuvāku mežā kokus cirst un viņš atvēztu savu roku ar cirvi, lai cirstu koku, bet dzelzs cirvis nomuktu no kāta un skartu tuvāko tā, ka tas mirtu, tad tāds cilvēks lai bēg uz vienu no šīm trim pilsētām, ka viņš paliek dzīvs,

6.

Ka tas Asinu-Atriebejs tam Nokavejam ne dzītos pakāļ kad viņa Sirds ir sakarsusi un tas panāktu viņu kad tas Ceļš tāļu būtu un ņemtu viņam to Dzīvibu jepšu ne kāda Nāves Tiesa pār viņu gājusi jo Viņš ne bij to pirmak ienīdejs.

6.

lai asinsatriebējs, kad viņa sirds ir iekaisusi, nedzenas pakaļ tādam cilvēkam un to nepanāk, jo ceļš ir garš, un ka tas viņam neatņem dzīvību, jebšu viņš nav nāvi pelnījis, jo nav bijis ienaidā ar cietušo ne vakar, ne aizvakar.

7.

Tapēc pavēlu es tev un saku: Tev būs sev trīs Pilsātus atšķirt.

7.

Tāpēc es tev pavēlu, sacīdams: nošķir sev trīs pilsētas.

8.

Un kad tas KUNGS tavs Dievs tavu Robežu izplatīs itin ka Viņš taviem Tēviem zvērējs ir un dos tev visu Zemi ko Viņš runājs ir taviem Tēviem dot.

8.

Un, kad יהוה, tavs Elohim, paplašinās tavas robežas, kā Viņš taviem tēviem to ar zvērestu ir apsolījis, un tev dos visu to zemi, ko Viņš solījis dot taviem tēviem,-

9.

Kad tu visu šo Bausli turēsi to darīt ko es tev šodien pavēlu ka tu to KUNGU tavu Dievu mīļo un visu Mūžu viņa Ceļos staiga tad būs tev priekš sevim vēl trīs Pilsātus pie  šiem trim pie likt.

9.

ja tu visu šo bauslību turēsi un visu to pildīsi, ko es tev šodien pavēlu, ka tu יהוה, savu Elohim, mīli un staigā visas savas mūža dienas Viņa ceļos,- tad tu varēsi sev pielikt klāt vēl trīs pilsētas pie šīm trim pilsētām,

10.

Ka nenoziedzigs Asins ne top izliets tavas ZemesVidū ko tas KUNGS tavs Dievs tev par Īpašumu dos un tur būtu Asinu-Vainas pār tev.

10.

lai nenoziedzīgas asinis netiktu izlietas tavā zemē, ko יהוה, tavs Elohim, tev dos par īpašumu, un lai asinsvaina nepaliek uz tevis.

11.

Bet ja jebkāds būs kas savu Tuvaku ienīst un glūne uz viņu un uzstāv pret viņu un sit viņu ka tas mirst un bēg iekš viena no šiem Pilsātiem.

11.

Bet, ja kāds vīrs ienīst savu tuvāku un glūn uz viņu un pret to ceļas, un viņu sit, ka tas mirst, un tad bēg uz vienu no šīm pilsētām,

12.

Tad būs tiem Vecajiem viņa Pilsāta sūtīt un viņu no turienes ņemt un tiem būs viņu tam Asinu-Atriebejam Rokā dot ka tas mirst.

12.

tad viņa pilsētas vecajiem, kur viņš pieder, ir pēc viņa jāsūta un viņš no turienes ir jāpaņem atpakaļ un jānodod asinsatriebēja rokās, lai mirst.

13.

Lai tava Ac viņu ne žēlo bet tev būs to nenoziedzigu Asini no Israēļa atņemt ka tev labi klājās.

13.

Lai tava acs viņu nežēlo, bet tev ir jāizdeldē nevainīgi izlietās asinis no Israēla, lai tev labi klātos.

14.

Tev ne būs tava Tuvaka Ežas pārcelt ko tie Priekšajie ir likuši iekš tava Īpašuma ko tu iemantosi taī Zemē ko tas KUNGS tavs Dievs dos iemantot.

14.

Tev nebūs pārcelt ežas sava tuvāka tīrumā, kuras viņa priekšteči likuši tavā īpašumā, ko tu iemantosi tanī zemē, ko יהוה, tavs Elohim, tev dos, lai tu to mantotu.

15.

Vienam vienigam Lieciniekam ne būs pret jeb kādu celties pār jebkuru Noziegumu jeb pār jebkuru Grēku no visiem Grēkiem ko tas būtu varejs darīt uz divejo jeb trejo Liecinieku Vārdu lai ta Lieta pastāv.

15.

Viens vienīgs liecinieks nevar celties pret kādu cilvēku par kādu noziegumu un grēku, ko viņš grēkojis, bet pēc divu vai triju liecinieku vārdiem lieta lai tiek pacelta.

16.

Kad viens blēdigs Liecinieks pret kādu celsies vienu Pārkāpšanu pret viņu apliecināt.

16.

Bet, ja kāds ļaunprātīgs liecinieks ceļas pret kādu, lai liecinātu par viņa pārkāpumu,

17.

Tad būs tiem divi Vīriem kam ta Ķilda ir ta KUNGA Priekšā priekš tiem Priesteriem un tiem Soģiem stāvēt kas to brīdi būs.

17.

tad lai nostājas abi vīri, kuru starpā ir nesaskaņas, יהוה priekšā, priesteru un tiesnešu priekšā, kas tanī laikā būs.

18.

Un tiem Soģiem būs labi izvaicāt un redz ir tas Liecinieks viens viltigs Liecinieks ir tas nepatiesu Liecibu devis pret savu Brāli.

18.

Un tiesneši lai lietu pamatīgi izmeklē, un, ja tad izrādās, ka liecinieks ir viltus liecinieks un ka viņš ir devis nepatiesu liecību pret savu brāli,

19.

Tad būs jums viņam darīt itin kā Viņš savam Brāļam domaja darīt un tev būs to Ļaunu no tevim nost likt.

19.

tad jums būs viņam tā darīt, kā viņš bija nodomājis darīt savam brālim; tā tev būs iznīdēt ļaunumu no sava vidus.

20.

Ka tie citi to dzird un bīstās un ne vairs dara pēc šo Ļaunu Darbu starp sevim.

20.

Bet pārējie lai dzird un bīstas un lai vairs nedara tik ļaunu darbu kā šo tavā vidū.

21.

Tad nu lai tava Ac ne žēlo Dzīviba pret Dzīvibu Ac pret Aci Zobs pret Zobu Roka pret Roku Kāja pret Kāju.

21.

Tad nu lai tavas acis nelūkojas žēlodamas: dzīvību pret dzīvību, aci pret aci, zobu pret zobu, roku pret roku, kāju pret kāju.

Nodaļa: Deuteronomium

Birkas: