5. Mozus grāmata 21. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Kad viens nokauts top atrasts taī Zemē ko tas KUNGS tavs Dievs tev dos iemantot un gul uz Lauku un ne viens var zināt kas to nokāvis ir.

1.

Kad atrod kādu nosistu tanī zemē, ko יהוה, tavs Elohim, tev dos, lai tu to iemantotu, un tas guļ uz lauka, bet neviens nezina, kas viņu ir nositis,

2.

Tad būs taviem Vecajiem un taviem Soģiem āra iet un mērot pēc tiem Pilsātiem kas apkārt to Nokautu ir.

2.

tad taviem vecajiem un taviem tiesnešiem ir jāiziet laukā un ir jāizmērī attālums līdz tām pilsētām, kas ir nokautā apkaimē.

3.

Kurš Pilsāts nu tam Nokautam jo tuvu ir ta paša Pilsāta Vecajie lai ņem vienu Gotiņu no lieliem Lopiem ar ko vēl ne ir strādāts kas ne kādu Jūgu vēl ne ir vilkusi.

3.

Kura pilsēta ir nokautam vistuvākā, tās pilsētas vecaji lai ņem no liellopiem teli, ar ko vēl nav strādāts un kas nav vēl jūgu vilkusi.

4.

Un ta Pilsāta Vecajiem būs to Gotiņu iekš vienu akminaiņu Ieleju novest kas ne top apstrādata nedz apsēta un tiem būs tur tai Gotiņai to Kaklu nocirst.

4.

Tad šīs pilsētas vecaji lai noved teli tekoša strauta ielejā, kur netiek nekas ne darīts, ne sēts, un tur strauta ielejā lai tie lauž telei sprandu.

5.

Tad būs tiem Priesteriem tiem Levja Bērniem pieiet jo tas KUNGS tavs Dievs ir tos izredzejs viņam kalpot un iekš viņa Vārda svētīt un pēc viņa Vārdu lai visa Ķilda un visa Vaina līdzinata top.

5.

Tad lai pieiet priesteri, Levija cilts dēli, jo יהוה, tavs Elohim, viņus ir izraudzījis Viņam kalpot un svētīt יהוה VĀRDĀ un pēc viņu vārdiem izšķirt ikvienu tiesas lietu un izlīdzināt ikvienu vainu.

6.

Tad būs ta Pilsāta Vecajiem kas tam Nokautam tuvaks ir savas Rokas pār to Gotiņu mazgāt kam tas Kaklis Ielejā nocirsts ir.

6.

Un visi šīs pilsētas vecaji, kas nokautam vistuvāk dzīvo, lai mazgā savas rokas pār to teli, kurai ir lauzts sprands strauta ielejā,

7.

Un tiem būs Liecibu dot un sacīt: Mūsas Rokas ne ir šo Asini islējušas un mūsas Acis ne ir to redzejšas.

7.

un viņi lai atbild un saka: mūsu rokas nav izlējušas šīs asinis, un mūsu acis neko no tā nav redzējušas.

8.

Esi žēligs taviem Israēļa Ļaudim ko tu KUNGS esi atpestijs un ne pielāgadi nenoziedzigu Asini taviem Israēļa Ļaudim tad tie taps pār šo Asini salīdzinati.

8.

Piedod, ak, יהוה, Savai Israēla tautai, ko Tu esi atpestījis, un nepielīdzini nevainīgas asinis Savas Israēla tautas vidū. – Tad viņam būs piedots par šīm asinīm.

9.

Tā būs tev to nenoziedzigu Asini no tavas Vidus atņemt ka tu dari kas tiesa ir ta KUNGA Acīs.

9.

Tā tu izdeldēsi no sava vidus nevainīgas asinis, darīdams, kas ir taisnīgi יהוה acīs.

10.

Kad tu Karā iesi pret taviem Ienaidniekiem un tas KUNGS nodos viņus tavā Rokā ka tu viņus Gūstitus Cietumā novedi.

10.

Kad tu iesi karā pret saviem ienaidniekiem un יהוה, tavs Elohim, viņus nodos tavā rokā, ka tu tos saņemsi gūstā,

11.

Un tu redzesi starp tiem Gūstitiem vienu skaistu Sievu un tu gribesi viņu tā ka tu viņu par Sievu ņem.

11.

un tu ieraudzīsi gūstekņu vidū skaistu sievu, un viņa tev patiks, un tu viņu gribētu ņemt sev par sievu,

12.

Tad būs tev viņu tavā Namā vest un lai viņa savu Galvu apcērpj un savus Nagus apgraiza.

12.

tad tev viņa jānoved savā namā, un lai viņa noskuj kailu savu galvu un lai apgriež savus nagus,

13.

Un lai viņa savas Cietuma Drēbes sev novelk un tavā Namā sēd un savu Tēvu un savu Māti vienu Mēnesi apraud un pēc to būs tev pie viņas iet un viņa lai tava Sieva ir.

13.

un viņa lai novelk savas gūsteknes drēbes no sava auguma un lai sēž tavā namā un apraud savu tēvu un savu māti vienu mēnesi, un pēc tam ej pie viņas un esi viņai par vīru, un viņa lai ir tava sieva.

14.

Un ja viņa tev ne patīk tad var tu viņu atlaist kur viņa pati grib bet par Naudu tev ne būs viņu pārdot nedz ar viņas Naudu pelnīt tapēc ka tu viņu esi pazemojs.

14.

Bet, ja viņa tev nepatīk, tad atlaid viņu, kur viņa grib, bet par naudu pārdot tu viņu nepārdod, nedz izturies pret viņu varmācīgi, jo tu viņu esi pazemojis.

15.

Kad kādam Vīram divi Sievas būs viena ko Viņš mīle un otra ko Viņš ienīst un ta Mīļota līdz ar tās ko Viņš ienīst Dēlus ir dzemdejsi un tas Pirmdzimtajs tai pieder ko Viņš ienīst.

15.

Ja kādam vīram ir divas sievas, viena mīlēta, bet otra nemīlēta, un ja mīlētā un nemīlētā viņam dzemdētu dēlus, bet pirmdzimtais dēls būtu no nemīlētās,

16.

Un taī Dienā kad Viņš saviem Dēliem par Īpašumu isdos kas viņam ir tad Viņš ne var tās Mīļotas Dēlu par Pirmdzimtu uzņemt tās Ienīdetas Vietā ka tas Pirmdzimtajs ir.

16.

un ja tad vienā dienā viņam būtu saviem dēliem jādala mantojums, tad viņš nevar padarīt par pirmdzimto mīlētās dēlu nemīlētās dēla vietā, kas ir īstais pirmdzimtais,

17.

Bet viņam būs tās Ienīdetas Dēlu atzīties dodams viņam to divkārtigu Tiesu no visa kas pie viņa atrasts top jo tas ir viņa pirmajs Spēks ta Pirmdzimtibas-Tiesa tam pieder.

17.

bet viņš lai atzīst nemīlētās dēlu par pirmdzimto un lai dod tam divkārtīgu tiesu no visas viņam piederīgās mantas, jo tas tiešām ir viņa spēka pirmais, tam pieder pirmdzimtā tiesības.

18.

Kad kādam Vīram viens pārgalvigs un neklausigs Dēls ir ne klausidams sava Tēva Balksnei un tie viņu ir pārmācijši un Viņš tomēr tiem ne klausīs.

18.

Ja kādam vīram ir spītīgs un nepaklausīgs dēls, kas neklausa ne sava tēva, ne savas mātes balsij un tie viņu ir pārmācījuši, un viņš tomēr tiem neklausa,

19.

Tad būs viņa Tēvam un viņa Mātei to sagrābt un viņu āra vest pie sava Pilsāta Vecajiem un pie savas Vietas Vārtim.

19.

tad viņa tēvam un viņa mātei to būs sagrābt un novest pie savas pilsētas vecajiem un pie savas pilsētas vārtiem,

20.

Un tiem būs uz sava Pilsāta Vecajiem sacīt: Šis mūsu Dēls ir pārgalvigs un neklausigs Viņš ne klausa mūsu Balksnei Viņš ir viens Rījejs un Plītetajs.

20.

un tie lai saka savas pilsētas vecajiem: šis ir mūsu spītīgais un nepaklausīgais dēls, viņš neklausa mūsu balsij, viņš ir rijējs un dzērājs.

21.

Tad būs visiem viņa Pilsāta Ļaudim to ar Akmiņiem nomētāt ka tas mirst tā būs tiem to ļaunu no tavas Vidus atņemt ka viss Israēls to dzird un bīstās.

21.

Tad visiem viņa pilsētas iemītniekiem tas ir jānomētā ar akmeņiem, ka viņš mirst. Tā tev jāiznīdē ļaunums no sava vidus, ka viss Israēls to dzird un bīstas.

22.

Un ja kas kādu Grēku darijs caur ko Viņš to Nāvi ir pelnijs un tas nokaujams ir un tu viņu pie kādu Koku pakārsi.

22.

Un, ja kāds vīrs ir apgrēkojies, ka viņš ir pelnījis nāvi, un to nonāvē un pēc tam pakar pie koka,

23.

Tad lai viņa nomirusi Miesa pie ta Koka pār Nakti ne paliek bet aproc viņu taī  Dienā jo viens Pakārtajs ir priekš Dieva viens Lāsts tā ne būs tev tavu Zemi apgānīt ko tas KUNGS tavs Dievs tev par Īpašumu dod.

23.

tad lai viņa miesas nepaliek pa nakti pie koka, bet aprakdams aproc tās tanī pašā dienā, jo pakārtais ir Elohim lāsts, un tu nedrīksti šo zemi padarīt nešķīstu, kuru יהוה, tavs Elohim, tev dos par īpašumu.

Nodaļa: Deuteronomium

Birkas: