5. Mozus grāmata 25. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Kad starp Vīriem kāda Ķilda ir un tie priekš Tiesas ies tad būs tiem Soģiem tos tiesāt un to Taisnu taisnot un to Netaisnu pazudināt.

1.

Kad starp vīriem ir kādas nesaskaņas un tie nāk pie tiesas, tad lai pār tiem spriež tiesu: taisnais lai tiek attaisnots, bet netaisnais lai tiek notiesāts.

2.

Un ja tas Netaisnis kuļams ir tad būs tam Soģam viņu likt pie  Zemes mest un klāt būdams viņu likt kult pēc to Mēru un Pulku savas Netaisnibas.

2.

Un, ja vainīgais ir pelnījis sitienus, tad lai tiesnesis liek tam nomesties zemē un, viņam klāt esot, tam dot sitienus skaitā, pēc viņa vainas.

3.

Četrdesmits Kūlienus būs viņam likt tam dot viņam ne būs vairak pie likt ka ne ja tas vēl vairak viņu pār šiem liktu kult tavs Brālis nejauks top tavās Acīs.

3.

Viņam var dot četrdesmit sitienus, ne vairāk, ka, to vairāk sitieniem sitot, tavs brālis netiktu pazemots tavās acīs.

4.

Tev ne būs tam Vēršam kas to Labibu min to Purni apsiet.

4.

Vērsim, kas labību min, tev nebūs purnu aizsiet.

5.

Kad Brāļi kopā dzīvo un viens no tiem mirst un tam Dēla nevaid tad ne būs ta Miruša Sievai kādam citam Svešam Vīram (par Sievu) tapt bet ta Vīra Brālis lai pie viņas ieiet un viņu par Sievu ņem un dara viņai kas Vīra Brāļam pie nākās.

5.

Kad brāļi kopā dzīvo un viens no viņiem nomirst un tam dēla nav, tad tā mirušā sieva lai nekļūst par sievu kādam citam, svešam vīram, bet lai viņas vīra brālis iet pie viņas un ņem sev par sievu un tai dara, kas vīra brālim pienākas.

6.

Un to Pirmdzimušu ko viņa dzemdēs būs viņam sava nomiruša Brāļa Vārdā likt ka viņa Vārds no Israēļa ne top izdeldēts.

6.

Un pirmdzimtajam, ko viņa dzemdēs, viņam būs dot sava nomirušā brāļa vārdu, lai tā vārds netop izdzēsts no Israēla vidus.

7.

Bet ja šim Vīram ne patīk sava Brāļa Sievu ņemt tad lai viņa Brāļa Sieva iet apakš tām Vārtim pie tiem Vecajiem un saka: Mans Vīra Brālis liedzās savam Brāļam Vārdu celt iekš Israēļa Viņš man ne grib darīt kas Vīra Brāļam pie nākās.

7.

Bet, ja šis vīrs nevēlas ņemt sava brāļa sievu, tad lai viņa brāļa sieva iet pie vecajiem vārtos un lai tiem saka: mans vīra brālis liedzas atkal uzcelt savam brālim vārdu Israēlā, viņš negrib darīt, kas vīra brālim pienākas.

8.

Tad lai viņa Pilsāta Vecajie viņu aicina un uz viņu runa ja tad Viņš pastāv un saka: Man ne patīk viņu ņemt.

8.

Tad lai pilsētas vecaji viņu aicina un lai ar viņu runā; ja viņš uz to pastāv un saka: es nevēlos viņu ņemt,-

9.

Tad lai viņa Brāļa Sieva pie viņa iet priekš to Vecaju Acīm un viņam vienu Kurpi no viņa Kājas izvelk un viņam Vaigā spļauj tad lai viņa atbild un saka: Tā taps tam Vīram darīts kas sava Brāļa Namu ne grib uzcelt.

9.

tad lai viņa brāļa sieva pieiet klāt pie viņa un, vecajiem to redzot, lai tā nomauc viņam no kājas sandali un lai iespļauj viņam sejā, un viņa lai atbild un saka: tā lai notiek tam vīram, kas sava brāļa namu negrib uzcelt.

10.

Un viņa Vārds taps iekš Israēļa nosaukts tas Bass Kāja Nams.

10.

Un viņa vārds lai tiek Israēlā nosaukts – baskāju nams.

11.

Kad Vīri viens ar otru barās un ta viena Sieva pieiet savu Vīru Izglābt no sava Kūleja Rokas un savu Roku izstiepj un viņa Kaunumu sagrābj.

11.

Kad divi vīri, brāļi, kaujas savā starpā viens pret otru un piesteidzas viena vīra sieva, lai glābtu savu vīru no tā rokas, kas tam sit, un viņa izstiepj savu roku un stipri sagrābj sitēja kaunumu,

12.

Tad būs tev viņai to Roku nocirst lai tava Ac ne žēlo.

12.

tad tev būs viņai to roku nocirst, un tavas acis lai viņu nežēlo.

13.

Tev ne būs divejadu Svaru tavā Kulē turēt vienu lielu un vienu mazu.

13.

Tev nebūs divējādus atsvarus turēt savā somā – lielus un mazus,

14.

Tev ne būs tavā Namā divejadu Pūru turēt vienu lielu un vienu mazu.

14.

tev nebūs turēt savā namā divējādu labības mēru – lielu un mazu,

15.

Lai tev Viens pilnigs un taisns Svars ir lai tev viens pilnigs un taisns Pūrs ir ka tu ilgi dzīvo virs tās Zemes ko tas KUNGS tavs Dievs tev dos.

15.

bet lai tev ir pilnīgs un taisns svars, un lai tev ir pilnīgs un taisns mērs, lai tu ilgi dzīvo zemē, ko יהוה, tavs Elohim, tev dos;

16.

Jo ikkatrs kas to dara tas ir tam KUNGAM tavam Dievam viena Negantiba.

16.

jo ikviens, kas to dara, ikviens, kas dara netaisni, tas יהוה, tavam Elohim, ir negantība.

17.

Atmini ko tie Amalekiteri tev darija uz to Ceļu kad tu no Egiptes-Zemes izgāji.

17.

Piemini, ko tev darīja amalekieši ceļā, kad jūs izgājāt no Ēģiptes,

18.

Kā viņi tev preti cēlās uz Ceļu un kave tavā Starpā tos Pakalejus visus Nespēcīgus pakāļ tev kad tu piekusis un slābans biji un tie ne bijājās Dievu.

18.

kā viņi stājās tev ceļā un kāva tos aizmugurējos, visus nespēcīgos aiz tevis, kad tu biji piekusis un noguris, un tie nebijās Elohim.

19.

Kad nu tas KUNGS tavs Dievs tev ir Dusešanu devis no visiem taviem Ienaidniekiem apkārt taī Zemē ko tas KUNGS tavs Dievs tev par Īpašumu dos viņu iemantojamu Tiesu turēt tad būs tev to Amalekiteru Pieminešanu izdeldēt kas apakš Debes ir. Ne aizmirsti to.

19.

Kad nu יהוה, tavs Elohim, reiz būs tev devis mieru no visiem taviem ienaidniekiem, kas tev ir visapkārt tanī zemē, ko יהוה, tavs Elohim, dos tev iegūt par īpašumu, tad amalekiešu piemiņu tev būs izdzēst apakš debesīm. To neaizmirsti!

Nodaļa: Deuteronomium

Birkas: