5. Mozus grāmata 5. nodaļa

 

Gliks

 

Jaunā

1.

UN Mozus aicinaja visu Israēlu un sacija uz tiem: Klausajs Israēls tos Likumus un Tiesas ko es šodien priekš jūsām Ausim runāju ka jūs tos mācaties un vērā ņemat tos darīt.

1.

UN Mozus aicinaja visu Israēlu un sacija uz tiem: Klausajs Israēls tos Likumus un Tiesas ko es šodien priekš jūsām Ausim runāju ka jūs tos mācaties un vērā ņemat tos darīt.

2.

Tas KUNGS mūsu Dievs ir vienu Deribu ar mums darijs Orebā:

2.

Tas KUNGS mūsu Dievs ir vienu Deribu ar mums darijs Orebā:

3.

Ar mūsiem Tēviem ne ir Tas KUNGS šo Deribu darijs bet ar mums mēs kas mēs šeit šodien dzīvi esam.

3.

Ar mūsiem Tēviem ne ir Tas KUNGS šo Deribu darijs bet ar mums mēs kas mēs šeit šodien dzīvi esam.

4.

No Vaiga uz Vaigu ir Tas KUNGS ar jums runājs uz to Kalnu no ta Uguns Vidus.

4.

No Vaiga uz Vaigu ir Tas KUNGS ar jums runājs uz to Kalnu no ta Uguns Vidus.

5.

Es stāveju tanī Laikā starp to KUNGU un starp jums stāstidams jums ta KUNGA Vārdu jo jūs bījajaties priekš ta Uguns un ne kāpat uz to Kalnu un tas sacija.

5.

Es stāveju tanī Laikā starp to KUNGU un starp jums stāstidams jums ta KUNGA Vārdu jo jūs bījajaties priekš ta Uguns un ne kāpat uz to Kalnu un tas sacija.

6.

Es esmu Tas KUNGS tavs Dievs kas tev no Egiptes-Zemes to Vārgu-Nama izvedis esmu.

6.

Es esmu Tas KUNGS tavs Dievs kas tev no Egiptes-Zemes to Vārgu-Nama izvedis esmu.

7.

Tev ne būs citus svešus Dievus turēt priekš manim.

7.

Tev ne būs citus svešus Dievus turēt priekš manim.

8.

Tev ne būs sev ne kādu izgrieztu Bildi darīt nedz jebkādu Ģīmi no ta kas augšam Debesī jeb kas apakša Zemes Virsū jeb kas Ūdenī Zemes Apakšā ir.

8.

Tev ne būs sev ne kādu izgrieztu Bildi darīt nedz jebkādu Ģīmi no ta kas augšam Debesī jeb kas apakša Zemes Virsū jeb kas Ūdenī Zemes Apakšā ir.

9.

Tev ne būs viņus pie lūgt nedz viņiem kalpot jo Es tas KUNGS TAVS DIEVS tas STIPRAIS DIEVS viens Dusmotajs pie mekleju to Tēvu Noziegumu pie  tiem Bērniem trešā un cetortā Augumā pie tiem kas man ienīd.

9.

Tev ne būs viņus pie lūgt nedz viņiem kalpot jo Es tas KUNGS TAVS DIEVS tas STIPRAIS DIEVS viens Dusmotajs pie mekleju to Tēvu Noziegumu pie  tiem Bērniem trešā un cetortā Augumā pie tiem kas man ienīd.

10.

Un daru Žēlastibu pie  tūkstošiem kas man mīļo un manus Bauslus tur.

10.

Un daru Žēlastibu pie  tūkstošiem kas man mīļo un manus Bauslus tur.

11.

Tev ne būs ta KUNGA tava Dieva Vārdu velti valkot jo Dievs to nesoditu ne pametīs kas viņa Vārdu velti valko.

11.

Tev ne būs ta KUNGA tava Dieva Vārdu velti valkot jo Dievs to nesoditu ne pametīs kas viņa Vārdu velti valko.

12.

turi to Dusešanas-Dienu ka tu viņu svētī itin kā tas KUNGS tavs Dievs pavēlejs ir.

12.

turi to Dusešanas-Dienu ka tu viņu svētī itin kā tas KUNGS tavs Dievs pavēlejs ir.

13.

Sešas Dienas būs tev strādāt un visu tavu Darbu darīt.

13.

Sešas Dienas būs tev strādāt un visu tavu Darbu darīt.

14.

Bet ta septita Diena ir ta Dusešanas-Diena ta KUNGA tava Dieva tad tev ne būs ne kādu Darbu darīt nedz tev nedz tavam Dēlam nedz tavai Meitai nedz tavam Kalpam nedz tavai Kalponei nedz tavam Vēršam nedz tavam Eņģeļam nedz jebkuram tavam Lopam nedz tavam Svešiniekam kas tavās Vārtīs ir tapēc ka tavs Kalps un tava Kalpone var dusēt it kā tu.

14.

Bet ta septita Diena ir ta Dusešanas-Diena ta KUNGA tava Dieva tad tev ne būs ne kādu Darbu darīt nedz tev nedz tavam Dēlam nedz tavai Meitai nedz tavam Kalpam nedz tavai Kalponei nedz tavam Vēršam nedz tavam Eņģeļam nedz jebkuram tavam Lopam nedz tavam Svešiniekam kas tavās Vārtīs ir tapēc ka tavs Kalps un tava Kalpone var dusēt it kā tu.

15.

Jo tev būs atgādaties ka tu Kalps esi bijis Egiptes Zemē un ka tas KUNGS tavs Dievs tev no turienes izvedis ir caur vienu stipru Roku un izstieptu Elkonu tapēc ir tas KUNGS tavs Dievs tev pavēlejs to Dusešanas Dienu turēt.

15.

Jo tev būs atgādaties ka tu Kalps esi bijis Egiptes Zemē un ka tas KUNGS tavs Dievs tev no turienes izvedis ir caur vienu stipru Roku un izstieptu Elkonu tapēc ir tas KUNGS tavs Dievs tev pavēlejs to Dusešanas Dienu turēt.

16.

Tev būs tavu Tēvu un tavu Māti Godāt itin kā tas KUNGS tavs Dievs tev pavēlejs ir tā ka tu ilgi dzīvo un tev labi klājas virs tās Zemes ko Tas KUNGS tavs Dievs tev dos.

16.

Tev būs tavu Tēvu un tavu Māti Godāt itin kā tas KUNGS tavs Dievs tev pavēlejs ir tā ka tu ilgi dzīvo un tev labi klājas virs tās Zemes ko Tas KUNGS tavs Dievs tev dos.

17.

Tev ne būs nokaut.

17.

Tev ne būs nokaut.

18.

Un tev ne būs Laulibu pārkāpt.

18.

Un tev ne būs Laulibu pārkāpt.

19.

Un tev ne būs zagt.

19.

Un tev ne būs zagt.

20.

Un tev ne būs nepatiesu Liecibu dot pret tavu Tuvaku.

20.

Un tev ne būs nepatiesu Liecibu dot pret tavu Tuvaku.

21.

Un tev ne būs iekārot tava Tuvaka Sievu. Un tev ne būs iekārot tava Tuvaka Namu viņa Tīrumu nedz viņa Kalpu nedz viņa Kalponi viņa Vērsi nedz viņa Ēzeli nedz visu kas tavam Tuvakam pieder.

21.

Un tev ne būs iekārot tava Tuvaka Sievu. Un tev ne būs iekārot tava Tuvaka Namu viņa Tīrumu nedz viņa Kalpu nedz viņa Kalponi viņa Vērsi nedz viņa Ēzeli nedz visu kas tavam Tuvakam pieder.

22.

Šos Vārdus runāja tas KUNGS uz visu jūsu Draudzi Kalnā no Uguns Padebes un Krēslibas Vidus ar lielu Balksni un ne pielike ne nieka klātu un Viņš rakstija tos uz divi akminaiņiem Galdiņiem un deve man tos.

22.

Šos Vārdus runāja tas KUNGS uz visu jūsu Draudzi Kalnā no Uguns Padebes un Krēslibas Vidus ar lielu Balksni un ne pielike ne nieka klātu un Viņš rakstija tos uz divi akminaiņiem Galdiņiem un deve man tos.

23.

Un kad jūs to Balksni no tās Tumsibas Vidus dzirdejat un tas Kalns ar Uguni dedze tad pie gājat jūs pie  man visi Virsnieki jūsu Ciltu un jūsu Vecajie un sacijat.

23.

Un kad jūs to Balksni no tās Tumsibas Vidus dzirdejat un tas Kalns ar Uguni dedze tad pie gājat jūs pie  man visi Virsnieki jūsu Ciltu un jūsu Vecajie un sacijat.

24.

Raugi tas KUNGS mūsu Dievs ir mums rādijs savu Godibu un savu Augstibu un mēs esam viņa Balksni no Uguns Vidus dzirdejši. Šodien esam mēs redzejši Dievu ar Cilvēkiem runājam un tie dzīvi paliek.

24.

Raugi tas KUNGS mūsu Dievs ir mums rādijs savu Godibu un savu Augstibu un mēs esam viņa Balksni no Uguns Vidus dzirdejši. Šodien esam mēs redzejši Dievu ar Cilvēkiem runājam un tie dzīvi paliek.

25.

Bet nu kapēc būs mums nomirt jo šis liels Uguns norīs mūs ja mēs joprojām ta KUNGA mūsu Dieva Balksni vairak dzirdesim tad mums jamirst.

25.

Bet nu kapēc būs mums nomirt jo šis liels Uguns norīs mūs ja mēs joprojām ta KUNGA mūsu Dieva Balksni vairak dzirdesim tad mums jamirst.

26.

Jo kas ir visa Miesa ka ta varētu ta dzīva Dieva Balksni dzirdēt no Uguns Vidus runājam it kā mēs un esam dzīvi palikuši.

26.

Jo kas ir visa Miesa ka ta varētu ta dzīva Dieva Balksni dzirdēt no Uguns Vidus runājam it kā mēs un esam dzīvi palikuši.

27.

Pieej tu un klausajs visu ko tas KUNGS mūsu Dievs runās un runa tu uz mums visu ko tas KUNGS mūsu Dievs uz tev runās tad gribam mēs klausīt un to darīt.

27.

Pieej tu un klausajs visu ko tas KUNGS mūsu Dievs runās un runa tu uz mums visu ko tas KUNGS mūsu Dievs uz tev runās tad gribam mēs klausīt un to darīt.

28.

Kad nu tas KUNGS jūsu Vārdu Balksni dzirdeja ko jūs uz man runājat tad sacija tas KUNGS uz man: Es esmu šo Ļaužo Vārdu Balksni dzirdejs ko tie uz tev ir runājši tie ir labi darijši ar visu ko tie ir runājši.

28.

Kad nu tas KUNGS jūsu Vārdu Balksni dzirdeja ko jūs uz man runājat tad sacija tas KUNGS uz man: Es esmu šo Ļaužo Vārdu Balksni dzirdejs ko tie uz tev ir runājši tie ir labi darijši ar visu ko tie ir runājši.

29.

Ak kaut viņiem tāda Sirds būtu man bīties un visus manus Bauslus turēt mūžam ka viņiem labi klātos un viņu Bērniem mūžigi.

29.

Ak kaut viņiem tāda Sirds būtu man bīties un visus manus Bauslus turēt mūžam ka viņiem labi klātos un viņu Bērniem mūžigi.

30.

ej saki uz tiem: Atgriezieties uz jūsiem Dzīvokļiem.

30.

ej saki uz tiem: Atgriezieties uz jūsiem Dzīvokļiem.

31.

Bet tu stāvi šeit pie  man ka es uz tev runāju visus tos Bauslus un visus Likumus un Tiesas ko tev viņiem būs mācīt ka tie tā dara taī Zemē ko es tiem domu viņiem iemantot.

31.

Bet tu stāvi šeit pie  man ka es uz tev runāju visus tos Bauslus un visus Likumus un Tiesas ko tev viņiem būs mācīt ka tie tā dara taī Zemē ko es tiem domu viņiem iemantot.

32.

Ņemiet tad vērā ka jūs darat itin kā tas KUNGS jūsu Dievs jums pavēlejs ir un nu atkāpie ties ne pa labas nei pa kreisas Rokas.

32.

Ņemiet tad vērā ka jūs darat itin kā tas KUNGS jūsu Dievs jums pavēlejs ir un nu atkāpie ties ne pa labas nei pa kreisas Rokas.

33.

Bet pa ikkatru to Ceļu ko tas KUNGS jūsu Dievs jums pavēl būs jums staigāt ka jūs dzīvojat un jums labi klājas un ilgi dzīvojat taī Zemē ko jūs iemantosiet.

33.

Bet pa ikkatru to Ceļu ko tas KUNGS jūsu Dievs jums pavēl būs jums staigāt ka jūs dzīvojat un jums labi klājas un ilgi dzīvojat taī Zemē ko jūs iemantosiet.

Nodaļa: Deuteronomium

Birkas: