4. Mozus grāmata 29.nodaļa

Nodaļa: Numeri

Birkas:

Gliks

Jaunā

1.

Tā līdz arīdzan septitā Dienā pirmā Mēnes Dienā lai jums viena svēta Sasaukšana ir nekādu Kalpošanas-Darbu būs jums darīt ta lai jums viena Trummetešanas Diena ir.

1.

Un septītā mēneša pirmajā dienā noturiet svētu sapulci un nekādu darbu nedariet tanī dienā: tā lai jums ir diena, kurā jāpūš taures.

2.

Tad būs jums vienu Dedzamu-Upuri tam KUNGAM par saldu Smaržu sataisīt vienu Vērsenu no lieliem Lopiem vienu Aunu septiņ gadskārtigus Jērus kas bez Vainas.

2.

Un sagatavojiet dedzināmo upuri par patīkamu smaržu יהוה: vienu jaunu vērsi, vienu aunu, septiņus jērus, kas gadu veci un bez vainas,

3.

Un viņu Ēdamu-Upuri no Kviešu-Miltiem kas ar Eļji sajaukti trīs Desmitus pie  viena Vērša un divi Desmitus pie  viena Auna.

3.

un pie tā kā ēdamo upuri no smalkiem kviešu miltiem, kas sajaukti ar eļļu, trīs desmitdaļas ēfas uz vērsi un divas desmitdaļas uz aunu,

4.

Un vienu Desmitu pie viena Jēra līdz ar tiem septiņ Jēriem.

4.

un vienu desmitdaļu uz ikkatru no septiņiem jēriem,

5.

Un vienu Āzi par Grēku-Upuri par Salīdzinašanu par jums.

5.

un vienu āzi grēku upurim jums par salīdzināšanu,

6.

Pāri pār ta Mēnes Dedzamu-Upuri un viņa Ēdamu-Upuri un to nemitejamu Dedzamu-Upuri un viņa Ēdamu-Upuri ar viņu Dzeramu-Upuriem pēc savas Tiesas par saldu Smaržu par Uguni tam KUNGAM.

6.

klāt pie jaunā mēneša dedzināmā upura un tā ēdamā upura un pie ikdienas dedzināmā upura un tā ēdamā upura un to dzeramiem upuriem pēc noteiktas kārtības – tas viss lai ir par patīkamu smaržu, par uguns upuri יהוה.

7.

Un desmitā (Dienā) šinī septitā Mēnesī lai jums viena svēta Sasaukšana ir jums būs savas Miesas mērdēt ne kādu Darbu būs jums darīt.

7.

Un septītā mēneša desmitajā dienā jums ir noturama sasaukta svēta sapulce; tad jums savas dvēseles jāpakļauj gavēnim un nekādu darbu jums nebūs darīt.

8.

Bet jums būs Dedzamu Upuri tam KUNGAM par saldu Smaržu upurēt vienu Vērsenu no lieliem Lopiem vienu Aunu septiņ gadskārtigus Jērus tiem būs jums bez Vainas būt.

8.

Bet jums būs upurēt dedzināmo upuri par patīkamu smaržu יהוה: vienu jaunu vērsi, vienu aunu, septiņus gadu vecus jērus, tie visi lai jums ir bez vainas;

9.

Un viņu Ēdamu-Upuri no Kviešu-Miltiem kas ar Eļji sajaukti trīs Desmitus pie viena Vērsena divi Desmitus pie viena Auna.

9.

un pie tā kā ēdamo upuri pienesiet no smalkiem kviešu miltiem, kas sajaukti ar eļļu, trīs desmitdaļas uz vērsi un divas desmitdaļas uz aunu,

10.

Un vienu Desmitu pie ikviena Jēra no tiem septiņ Jēriem.

10.

un vienu desmitdaļu uz ikkatru no septiņiem jēriem,

11.

Vienu Āzi par Grēku Upuri pāri pār to Grēku Upuri tās Salīdzinašanas un to nemitejamu Dedzamu Upuri un viņa Ēdamu Upuri ar viņa Dzeramu Upuriem.

11.

un vienu āzi par grēku upuri klāt pie grēku salīdzināšanas upura un pie ikdienas dedzināmiem upuriem un to ēdamiem upuriem kopā ar viņu dzeramiem upuriem.

12.

Tā līdz arīdzan piektāpadesmitā Dienā šinī septitā Mēnesī lai jums viena svēta Sasaukšana ir nekādu Kalpošanas-Darbu būs jums darīt bet septiņ Dienas tam KUNGAM Svētkus turēt.

12.

Un arī septītā mēneša piecpadsmitajā dienā jums ir noturama svēta sapulce; nekādu darbu jums nebūs darīt, jums septiņas dienas svinami svētki יהוה.

13.

Un jums būs Dedzamu Upuri pie nest par Uguni tās saldas Smaržas tam KUNGAM trīspadesmits Vērsenus no lieliem Lopiem divi Aunus četrpadesmits gadskārtigus Jērus bez Vainas lai tie ir.

13.

Un jums jāpienes dedzināmais upuris, uguns upuris, par patīkamu smaržu יהוה: trīspadsmit jauni vērši, divi auni, četrpadsmit jēri, kas gadu veci,- tie visi lai ir bez vainas.

14.

Un viņu Ēdamu-Upuri no Kviešu-Miltiem ar Eļji sajauktiem trīs Desmitus pie viena Vērša līdz tiem trīspadesmits Vēršiem divi Desmitus pie viena Auna starp tiem divi Auniem.

14.

Un tāpat sagatavojiet tā ēdamo upuri no smalkiem kviešu miltiem, kas sajaukti ar eļļu, trīs desmitdaļas uz ikvienu no trīspadsmit vēršiem, divas desmitdaļas uz katru no diviem auniem

15.

Un vienu Desmitu pie ikviena Jēra līdz ar tiem četrpadesmits Jēriem.

15.

un pa vienai desmitdaļai uz ikkatru no četrpadsmit jēriem;

16.

Un vienu Āzi par Grēku-Upuri pāri pār to nemitejamu Dedzamu-Upuri viņa Ēdamu-Upuri un viņa Dzeramu-Upuri.

16.

un vienu āzi grēku upurim klāt pie ikdienas dedzināmā upura līdz ar tā ēdamo upuri un dzeramo upuri.

17.

Pēc to otrā Dienā divipadesmits Vērsenus no lieliem Lopiem divi Aunus četrpadesmits gadskārtigus Jērus kas bez Vainas.

17.

Bet otrā dienā: divpadsmit jaunus vēršus, divus aunus, četrpadsmit jērus, kas gadu veci un bez vainas,

18.

Un viņu Ēdamu-Upuri un viņu Dzeramu-Upuri pie Vēršiem pie Auniem un pie Jēriem pēc viņu Pulku ka pie nākās.

18.

un to ēdamos upurus un dzeramos upurus gan pie vēršiem, gan pie auniem un pie jēriem pēc to skaita, kā pienākas;

19.

Un vienu Āzi par Grēku-Upuri pāri pār to nemitejamu Dedzamu-Upuri un viņa Ēdamo-Upuri ar viņu Dzeramo-Upuriem.

19.

un vienu āzi grēku upurim klāt pie ikdienas dedzināmā upura līdz ar tā ēdamo upuri un to dzeramiem upuriem.

20.

Un trešā Dienā vienpadesmits Vēršus divi Aunus četrpadesmits gadskārtigus Jērus kas bez Vainas.

20.

Bet trešajā dienā: vienpadsmit jaunus vēršus, divus aunus, četrpadsmit jērus, kas gadu veci un bez vainas,

21.

Un viņu Ēdamo-Upurus un viņu Dzeramo-Uprus pie Vēršiem pie Auniem un pie Jēriem pēc viņu Pulku kā pie nākās.

21.

un to ēdamos upurus un dzeramos upurus gan pie vēršiem, gan pie auniem un pie jēriem pēc to skaita, kā pienākas;

22.

Un vienu Āzi par Grēku-Upuri pāri pār to nemitejamu Dedzamu-Upuri un viņa Ēdamu-Upuri un viņa Dzeramo-Upuri.

22.

un vienu āzi grēku upurim klāt pie ikdienas dedzināmā upura līdz ar tā ēdamo upuri un dzeramo upuri.

23.

Un cetortā Dienā desmits Vēršus divi Aunus četrpadesmits gadskārtigus Jērus kas bez Vainas.

23.

Un ceturtajā dienā: desmit jaunus vēršus, divus aunus, četrpadsmit jērus, kas gadu veci un bez vainas,

24.

Viņu Ēdamo-Upurus un viņu Dzeramo-Upurus pie Vēršiem pie Auniem un pie  Jēriem pēc viņu Pulku kā pie nākās.

24.

un to ēdamos upurus un dzeramos upurus gan pie vēršiem, gan pie auniem un pie jēriem pēc to skaita, kā pienākas;

25.

Un vienu Āzi par Grēku-Upuri pāri pār to nemitejamu Dedzamu-Upuri viņa Ēdamo-Upuri un viņa Dzeramo-Upuri.

25.

un vienu āzi grēku upurim klāt pie ikdienas dedzināmā upura līdz ar tā ēdamo upuri un dzeramo upuri.

26.

Un piektā Dienā deviņ Vēršus divi Aunus četrpadesmits gadskārtigus Jērus kas bez Vainas.

26.

Un piektajā dienā: deviņus jaunus vēršus, divus aunus, četrpadsmit jērus, kas gadu veci un bez vainas,

27.

Līdz ar viņu Ēdamo-Upuriem un ar viņu Dzeramo-Upuriem pie Vēršiem pie Auniem un pie Jēriem pēc viņu Pulku kā pie nākās.

27.

un to ēdamos upurus un dzeramos upurus gan pie vēršiem, gan pie auniem un pie jēriem pēc to skaita, kā pienākas;

28.

Un vienu Āzi par Grēku-Upuri pāri pār to nemitejamu Dedzamu-Upuri un viņa Ēdamu-Upuri un viņa Dzeramu-Upuri.

28.

un vienu āzi grēku upurim klāt pie ikdienas dedzināmā upura ar tā ēdamo upuri un dzeramo upuri.

29.

Un sestā Dienā astoņ Vēršus divi Aunus četrpadesmit gadskārtigus Jērus kas bez Vainas.

29.

Un sestajā dienā: astoņus jaunus vēršus, divus aunus, četrpadsmit jērus, kas gadu veci un bez vainas,

30.

Līdz ar viņu Ēdamu Upuriem un ar viņu Dzeramu-Upuriem pie Vēršiem pie Auniem un pie Jēriem pēc viņu Pulku kā pie nākās.

30.

un to ēdamos upurus un dzeramos upurus gan pie vēršiem, gan pie auniem un pie jēriem pēc to skaita, kā pienākas;

31.

Un vienu Āzi par Grēku-Upuri pāri pār to nemitejamu Dedzamu-Upuri viņa Ēdamu-Upuri un viņa Dzeramu-Upuri.

31.

un vienu āzi grēku upurim klāt pie ikdienas dedzināmā upura līdz ar tā ēdamo upuri un dzeramiem upuriem.

32.

Un septitā Dienā septiņ Vēršus divi Aunus četrpadesmits gadskārtigus Jērus kas bez Vainas.

32.

Un septītajā dienā: septiņus jaunus vēršus, divus aunus, četrpadsmit jērus, kas gadu veci un bez vainas,

33.

Līdz ar viņu Ēdamo Upuriem un ar viņu Dzeramo-Upuriem pie Vēršiem pie Auniem un pie Jēriem pēc viņu Pulku kā pie nākās.

33.

un to ēdamos upurus un dzeramos upurus gan pie vēršiem, gan pie auniem un pie jēriem pēc to skaita, kā pienākas;

34.

Un vienu Āzi par Grēku-Upuri pāri pār to nemitejamu Dedzamu-Upuri viņa Ēdamu-Upuri un Viņa Dzeramu-Upuri.

34.

un vienu āzi grēku upurim klāt pie ikdienas dedzināmā upura līdz ar tā ēdamo upuri un dzeramo upuri.

35.

astotā Dienā lai jums tie Sapulcešanas-Darbu būs jums darīt.

35.

Astotajā dienā jums ir noturama svēta sapulce; nekādu darbu jums nebūs darīt.

36.

Un jums būs vienu Dedzamu-Upuri pie nest par Uguni tās saldas Smaržas tam KUNGAM vienu Vērsi vienu Aunu septiņ gadskārtigus Jērus kas bez Vainas.

36.

Un jums jāatnes dedzināmais upuris, uguns upuris, par patīkamu smaržu יהוה: viens jauns vērsis, viens auns un septiņi jēri, kas gadu veci un bez vainas,

37.

Viņu Ēdamu-Upurus viņu Dzeramu-Upurus pie ta Vērša pie ta Auna un pie  tiem Jēriem pēc viņu Pulku kā pie nākās.

37.

un to ēdamie upuri un dzeramie upuri gan pie vērša, gan pie auna un pie jēriem pēc viņu skaita, kā pienākas;

38.

Un vienu Āzi par Grēku-Upuri pāri pār to nemitejamu Dedzamu-Upuri un viņa Ēdamo-Upuri un viņa Dzeramo-Upuri.

38.

un vienu āzi grēku upurim klāt pie pastāvīgā ikdienas dedzināmā upura līdz ar tā ēdamo upuri un dzeramo upuri.

39.

Šās Lietas būs jums tam KUNGAM darīt savos nosacitos Laikos pāri pār jūso Solišanām un jūsiem Upuriem no laba Prāta ar Jūsiem Dedzamu-Upuriem un ar jūsiem Ēdamo-Upuriem un Dzeramo-Upuriem un ar jūsiem Pateikšanās-Upuriem.

39.

To visu jūs rīkojiet יהוה noteiktos svētku laikos, kādi jums ir, klāt pie jūsu solījumu upuriem un jūsu labprātīgiem upuriem, jūsu dedzināmiem upuriem un jūsu ēdamiem upuriem, un jūsu dzeramiem upuriem, un jūsu pateicības upuriem."