3. Mozus grāmata 18. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

1.

Un יהוה runāja uz Mozu, sacīdams:

2.

Runa uz Israēļa Bērniem un saki uz tiem: Es esmu tas KUNGS jūsu Dievs.

2.

"Runā uz Israēla bērniem un saki viņiem: Es esmu יהוה, jūsu Elohim!

3.

Pēc Egiptes-Zemes Darbiem iekš ka jūs esat mājojuši jums ne būs darīt un pēc Kanāna Semes Darbiem kurp es jūs vedu jums ne būs darīt.

3.

Pēc Ēģiptes zemes paražām, kur jūs arī esat mājojuši, jūs nedrīkstat darīt savus darbus; un arī pēc Kānaāna zemes parauga, kur Es jūs vedīšu, jūs nedrīkstat darīt, un viņu nolikumiem nesekojiet.

4.

Nedz viņu Likumos staigāt jums būs manu Tiesu un manu Iestādijumu darīt un iekš tiem staigāt es esmu tas KUNGS jūsu Dievs.

4.

Manas taisnās tiesas dariet un sargājiet Manus likumus, ka jūs pēc tiem staigājat, – Es esmu יהוה, jūsu Elohim!

5.

Manus Likumus būs jums turēt un manu Tiesu būs jums darīt kurš Cilveks tos darīs tas caur tiem dzīvos: Es esmu tas KUNGS.

5.

Sargājiet Manus likumus un Manas taisnās tiesas; ikviens cilvēks, kas to darīs, tas to dēļ dzīvos,- Es esmu יהוה!

6.

Ne vienam būs pie jebkura sava Asins-Rada pie iet viņas Kaunumu atsegt es esmu tas KUNGS.

6.

Nevienam nebūs pieiet pie sava asinsrada un atsegt kaunumu,- Es esmu יהוה!

7.

Tava Tēva Kaunumu un tavas Mātes Kaunumu tev ne būs atsegt ta ir tava Māte viņas Kaunumu tev ne būs atsegt.

7.

Sava tēva un savas mātes kaunumu tev nebūs atsegt; tā ir tava māte, viņas kaunums lai netiek atsegts.

8.

Tava Tēva Sievas Kaunumu tev ne būs atsegt tas ir tava Tēva Kaunumus.

8.

Sava tēva sievas kaunumu tev nebūs atsegt; tas ir tava tēva kaunums.

9.

Tavas Māsas tava Tēva Meitas jeb tavas Mātes Meitas Kaunumu jeb kas Mājā jeb āra dzimusi tev ne būs atsegt.

9.

Savas māsas kaunumu, kas ir tava tēva vai tavas mātes meita, tev nebūs atsegt, vienalga, vai tā būtu mājā vai ārā dzimusi.

10.

Tava Dēla Meitas jeb tavas Meitas Meitas Kaunumu tev ne būs atsegt jo tie ir tavs Kaunumus.

10.

Sava dēla meitas vai savas meitas meitas kaunumu tev nebūs atsegt, jo tas ir tavs kaunums.

11.

Tava Tēva Sievas Meitas Kaunumu kas tavam Tēvam dzimusi (ta ir tava Māsa) tev ne būs atsegt.

11.

Sava tēva sievas meitas kaunumu tev nebūs atsegt, jo tā ir tava tēva bērns, tava māsa.

12.

Tava Tēva Māsas Kaunumu tev ne būs atsegt ta ir tava Tēva Asins-Radniece.

12.

Sava tēva māsas kaunumu tev nebūs atsegt, jo tā ir tava tēva asinsradiniece.

13.

Tavas Mātes Māsas Kaunumu tev ne būs atsegt jo ta ir tavas Mātes Asins Radniece.

13.

Savas mātes māsas kaunumu tev nebūs atsegt, jo viņa ir tavas mātes asinsradiniece.

14.

Tava Tēva-Brāļa Kaunumu tev ne būs atsegt viņas Sievu tev ne būs aiskārt ta ir tava Tēva-Brāļa Sieva.

14.

Sava tēva brāļa kaunumu tev nebūs atsegt, viņa sievai netuvojies, jo viņš ir tavs tēvocis.

15.

Tavas Vedekles Kaunumu tev ne būs atsegt ta ir tava Dēla Sieva tev ne būs viņas Kaunumu atsegt.

15.

Savas vedeklas kaunumu tev nebūs atsegt, jo viņa ir tava dēla sieva, viņas kaunums lai netiek atsegts.

16.

Tava Brāļa Sievas Kaunumu tev ne būs atsegt tas ir tava Brāļa Kaunums

16.

Sava brāļa sievas kaunumu tev nebūs atsegt, jo tas ir tava brāļa kaunums.

17.

Kādas Sievas un viņas Meitas Kaunumu tev ne būs atsegt nedz viņas Dēla Meitu nedz viņas Meitas Meitu būs tev ņemt viņas Kaunumu atsegt tās ir Asins Radnieces ta ir viena bezkauniga Lieta.

17.

Kādas sievas un viņas meitas kaunumu tev nebūs atsegt; ja tā būtu viņas dēla meita vai viņas meitas meita, tev nebūs ņemt to ar nolūku atsegt tās kaunumu, jo viņas ir tuvākās asinsradinieces; un tā ir negantība.

18.

Tev ari ne būs citu Sievu ņemt pie tās kas tev jau ir tai par Riebšanu viņas Kaunumu atsegt kamēr ši dzīvo.

18.

Tev arī nebūs ņemt pie savas sievas klāt viņas māsu, lai atsegtu viņas kaunumu, lai darītu sievu greizsirdīgu, viņai pašai vēl dzīvai esot.

19.

Tev ari ne būs to Sievu aiskārt kamēr viņas Sārņu Laiks ir viņas Kaunumu atsegdams.

19.

Tev arī nebūs aizskart sievu viņas mēnešziedu laikā, kamēr viņa ir nešķīsta, tev nebūs viņai tuvoties, lai atsegtu tās kaunumu.

20.

Tev ari ne būs pie  tava Tuvaka Sievas gulēt viņu apgrūtinadams ka tu būtu ar viņu apgānijies.

20.

Tev arī nebūs pie sava tuvāka sievas gulēt ar nolūku, lai tā apaugļotos, tā ar to apgānīdamies.

21.

Un no tava Dzimuma tev ne būs dot ka tas tam Molokam sadedzināts top ka tu tava Dieva Vārdu ne pulgo es esmu tas KUNGS.

21.

Un no saviem pēcnācējiem tev ir aizliegts dot kādu, lai to vestu cauri ugunij Moloham, ka tu sava Elohim VĀRDU nepulgo,- Es esmu יהוה!

22.

Pie Vīriška tev ne būs gulēt it kā pie Sievas ta ir viena Negantiba.

22.

Ar vīru tev nebūs gulēt kopā, kā kopā guļ ar sievu; tā ir negantība.

23.

Tev ari ne būs ar ne kādu Lopu jaukties ka tu būtu ar viņu apgānijies ir ne kādai Sievai būs ar kādu Lopu apieties ka viņa ar to sagānitos ta ir viena neganta Sajaukšana.

23.

Un nekādi dzimuma sakari tev nav atļauti ar lopiem, ka tu ar tiem neapgānies; arī sievai ir aizliegts nostāties, lai tiktu apieta no dzīvnieka; tā ir kauna pilna apgānīšanās.

24.

Un jums ne būs apgānities ar jeb kuru no šiem jo ar šiem visiem ir tie Pagaņi apgānijšies ko es jūsu Priekšā izdzīšu.

24.

Neapgānieties ar to visu, jo ar to ir apgānījušās tās tautas, ko Es izdzīšu jums pa priekšu.

25.

Un ta Zeme ir apgānita un es pār to viņas Noziegumu pie meklešu tā ka ta Zeme savus Iedzīvotajus izvemj.

25.

Arī zeme ir apgānījusies, un Es pie tās piemeklēšu viņu pārkāpumus, tā ka zeme izspļaus savus iedzīvotājus.

26.

Bet jums būs manus Likumus un manu Tiesu turēt un nenieka darīt no visām šām Negantibām tik labi tas kas tai Zemē dzimis kā tas Svešinieks kas jūsu Starpā kā viens Svešinieks Mājo.

26.

Bet jums būs pasargāt Manus likumus un Manas taisnās tiesas, un nekā nedariet no visām šīm negantībām, ne iedzimtais, nedz svešinieks, kas mīt jūsu vidū.

27.

Jo visas šās Negantibas ir darijši tie Zemes Ļaudis kas priekš jums bija un ta Zeme ir apgānita tapusi.

27.

Jo visas šīs negantības ir darījuši šīs zemes ļaudis, kas pirms jums bijuši, tāpēc zeme ir apgānīta.

28.

Ka ta Zeme jūs arīdzan ne izvemj kad jūs to apgānisiet itin kā ta tos Pagaņus kas priekš jums bija ir izvēsmusi.

28.

Ka šī zeme jūs neizspļauj, kad jūs to padarāt nešķīstu, tāpat kā tā ir izspļāvusi tautas, kas pirms jums bija.

29.

Jo ikkatrs kas no jeb kurām šām Negantibām darīs tie paši kas to dara taps izdeldeti no saviem Ļaudim.

29.

Jo ikviens, kas kādu no šīm negantībām darīs, arī tās dvēseles, kas to darījušas,- tās lai tiek izdeldētas no savas tautas vidus.

30.

Tapēc būs jums manu Likumu turēt ka jūs ne darat pēc kādu no tām negantām Ierašām ko tie priekš jums darijši nedz ar tām apgānities: Es esmu tas KUNGS jūsu Dievs.

30.

Tāpēc sargājiet Manus norādījumus, ka jūs nedarāt pēc negantības ieražām, ko tie pirms jums ir darījuši, neapgānieties,- Es esmu יהוה, jūsu Elohim!"

Nodaļa: Leviticus

Birkas: