3. Mozus grāmata 12. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Un tas KUNGS runāja uz Mozu un sacija:

1.

Un יהוה runāja uz Mozu, sacīdams:

2.

Runa uz Israēļa Bērniem un saki: Kad Sieva apgrūtinata top un dzemde Dēliņu tad būs tai septiņas Dienas nešķīstai būt cik ilgi ta savu Sārņu dēļ atšķirta ir būs tai nešķīstai būt.

2.

"Runā uz Israēla bērniem un saki: ja sieva kļūst grūta un ir dzemdējusi dēlu, tad viņa ir nešķīsta septiņas dienas; tāpat kā viņas mēnešreižu laikā viņa lai ir nešķīsta.

3.

Un astotā Dienā būs tai viņa Priekš-Ādas Miesu apgraizīt.

3.

Un lai astotajā dienā dēla priekšāda tiek apgraizīta.

4.

Un tai būs trīsdesmit un trīs Dienas iekš sava Asina Šķīstišanas palikt tai ne būs ne kādu svētu Lietu aiskārt nedz arīdzan uz to svētu Vietu nākt tiekamas viņas Šķīstišanas Dienas pagalam.

4.

Trīsdesmit trīs dienas lai viņa paliek asins tīrīšanās stāvoklī; pie svētuma, lai tas būtu kāds būdams, nav viņai atļauts pieskarties; lai viņa nenāk svētnīcā, kamēr piepildās viņas tīrīšanās laiks.

5.

Bet ja viņa kādu Meiteni dzemdēs tad būs tai divi Nedēļas nešķīstai būt cik ilgi viņas Atšķiršana ir pēc to būs viņai sešdesmits sešas Dienas iekš savas Šķīstišanas Asini palikt.

5.

Bet, ja viņa dzemdējusi meiteni, tad viņa ir nešķīsta divas nedēļas, tāpat kā viņas mēnešreižu laikā, un sešdesmit sešas dienas viņa lai paliek mājās savas asins tīrīšanai.

6.

Un kad viņas Šķīstišanas Dienas priekš ta Dēla jeb priekš tās Meitas pagalam ir tad būs viņai vienu gadskārtigu Jēru par Dedzamu-Upuri un vienu jaunu Balodi jeb Ūbeli par Grēku Upuri atnest priekš tās Saiešanas Telts Durvim pie  ta Priestera.

6.

Bet, kad izbeidzas viņas šķīstīšanās laiks vai par dēlu, vai par meitu, tad lai viņa atved priesterim gadu vecu jēru par dedzināmo upuri un jaunu balodi jeb ūbeli par grēku upuri pie Saiešanas telts durvīm.

7.

Tam būs to upurēt priekš tā KUNGA un viņu salīdzināt tad ta taps šķīsta no saviem Asins-Sārņiem ši ir ta Bausliba priekš tās kas Dēliņu jeb Meitiņu dzemde.

7.

Un lai tie tiek nesti יהוה priekšā, un priesteris lai izdara salīdzināšanu viņas labad; un viņa taps šķīsta no savas asins noplūšanas. Tā ir vīriešu vai sieviešu kārtas bērna dzemdēšanas bauslības kārtība.

8.

Bet ja viņai pie  Rokas ne ir cik par Jēru nākās tad lai viņa ņem divi Ūbeles jeb divi jaunus Baložus vienu par Dedzamu-Upuri un vienu par Grēku-Upuri un tam Priesteram būs viņu salīdzināt tad taps viņa šķīsta.

8.

Bet, ja viņai nav pie rokas tik daudz, cik par jēru nākas, tad lai viņa paņem divas ūbeles jeb divus jaunus baložus, vienu dedzināmam upurim, bet otru – grēku upurim, un priesteris lai izdara salīdzināšanu viņas labad, tad viņa taps šķīsta."

Nodaļa: Leviticus

Birkas: