1. Mozus grāmata 2. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

Tā ir pabeigtas Debes un Zeme un viss viņu Spēks.

1.

Tā tika pabeigtas debesis un zeme un visi to pulki.

2.

Un Dievs septitā Dienā savu Darbu nobeidzis ko Viņš bij darijis duseja septitā Dienā no visa sava Darba ko Viņš bij darijis.

2.

Un Elohim pabeidza septītajā dienā Savu darbu, ko Viņš bija darījis, un atdusējās septītajā dienā no visa Sava darba, ko bija darījis.

3.

Un Dievs svētija to septitu Dienu un iesvētija to tapēc ka tas dusejis bij no visa sava Darba ko Dievs radijis bij ka Viņš to iztaisitu.

3.

Un Elohim svētīja septīto dienu un iesvētīja to, jo Viņš tanī atdusējās no visa Sava darba, ko radīdams bija darījis.

4.

 Šie ir tie Taisijumi Debes un Zemes kad tie raditi tape tai Brīdī kad Dievs tas KUNGS Zemi un Debesi darija.

4.

Šis ir stāsts par debesīm un zemi, kad tās tapa radītas. Laikā, kad יהוה Elohim zemi un debesis radīja,

5.

Un visus Krūmus Laukā pirms tie virs Zemes bijuši un visadu Zāli Laukā pirmak ka tās bij iezaļojušas jo Dievs tas KUNGS vēl ne bij licis Lietu līt virs Zemes un ne kāds Cilveks bija kas to Zemi būtu apkopis.

5.

 zemes virsū vēl nebija neviena lauku krūma un vēl neviena lauku zāle nezēla, jo יהוה Elohim vēl nebija licis lietum līt pār zemi, un vēl nebija neviena cilvēka, kas zemi koptu.

6.

Bet Migla cēlās no tās Zemes un slapinaja visu Zemi.

6.

Tad avotu ūdeņi cēlās no zemes un apūdeņoja visu zemes virsu.

7.

Un Dievs tas KUNGS taisija to Cilveku kas Pīšļi ir no tās Zemes un iepūte viņa Nāsis vienu dzīvu Garu tad tape tas Cilveks par dzīvu Dvēseli.

7.

Un יהוה Elohim radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu; tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli.

8.

Un Dievs tas KUNGS bij vienu Dārzu stādijis Ēdenē pret Rītiem un iecēle tur to Cilveku ko Viņš bij taisijis.

8.

Un יהוה Elohim dēstīja dārzu Ēdenē, austrumos, tur Viņš ielika cilvēku, ko bija veidojis.

9.

Un Dievs tas KUNGS izaudzinaja no Zemes visadus Kokus kas jauki bija pēc Uzlūkošanas un labi pēc Ēšanas un tāds Dzīvošanas Koku Dārza vidū ir to Koku tās Atzīšanas laba un ļauna.

9.

Un יהוה Elohim lika izaugt no zemes ikvienam kokam, kuru bija patīkami uzlūkot un kas bija labs, lai no tā ēstu, bet dārza vidū dzīvības kokam un laba un ļauna atzīšanas kokam.

10.

Un tekošs Ūdens izteceja no Ēdenes to Dārzu slapināt un no turienes tas dalās un top par četrām lielām Upēm.

10.

Un upe iztecēja no Ēdenes apūdeņot dārzu; un no turienes tā dalījās četrās galvenās straumēs:

11.

Tai pirmai ir Pišons Vārdā ta iet apkārt visu Hevilu Zemi kur Zelts ir.

11.

vienas vārds ir Pišona, tā plūst apkārt visai Havilas zemei, kur ir zelts.

12.

Un tās Zemes Zelts ir labs tur ir arīdzan Bedellions un tas Akmins Sardoniks.

12.

Un šīs zemes zelts ir labs. Tur ir arī aromātiski sveķi un onikss.

13.

Un tai otrai Upei ir Sions Vārdā ta tek apkārt visu Moro-Zemi.

13.

Otras upes vārds ir Gihona, tā plūst apkārt visai Kuša zemei.

14.

Un tai trešai Upei ir Idekels Vārdā ta tek pret Rītiem tās Asura Zemes un tai ceturtai Upei ir Vrats Vārdā.

14.

Bet trešās upes vārds ir Hidekela, tā plūst austrumos no Asuras. Ceturtās upes vārds ir Eifrata.

15.

Un Dievs tas KUNGS ņēme to Cilveku un ielike to Ēdenes Dārzā ka tam to bij ģērbt un sargāt.

15.

15 Un יהוה Elohim ņēma cilvēku un ielika viņu Ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un sargātu.

16.

Un Dievs tas KUNGS pavēleja tam Cilvekam sacidams: No visiem Dārza-Augļiem vari tu ka tīkams ēst.

16.

Un יהוה Elohim pavēlēja cilvēkam, sacīdams: "No visiem dārza kokiem ēzdams ēd,

17.

Bet no ta Koka tās Atzīšanas laba un ļauna no ta tev ne būs ēst jo kurā Dienā tu no ta ēdisi tu mirdams mirsi.

17.

bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi."

18.

Un Dievs tas KUNGS sacija: Tas ne ir labi to Cilveku vienu esam es darišu tam Paligu kas kārt viņu esoti.

18.

Un יהוה Elohim sacīja: "Nav labi cilvēkam būt vienam; Es tam darīšu palīgu, kas atbilstu viņam."

19.

Un Dievs tas KUNGS bij no Zemes taisijis visadus Zvērus Laukā un visadus Putnus apakš Debes tad pievede Viņš tos pie ta Cilveka ka Viņš redzetu kā tas tos nosauktu un itin kā tas Cilveks visadu dzīvu Dvašu sauktu tā bij viņa Vārdam būt.

19.

Tad יהוה Elohim veidoja no zemes ikvienu lauka zvēru un ikvienu putnu gaisā un pieveda tos pie cilvēka, lai redzētu, kādā vārdā viņš tos nosauks, un, kā cilvēks nosauktu ikvienu dzīvu radījumu, tāds lai būtu tā vārds.

20.

Tad nosauce tas Cilveks tos Vārdus visu Lopu un Putnu apakš Debes un visu Zvēru Laukā bet priekš Cilveka ne atradās Paligs kas kārt to būtu.

20.

Un cilvēks nosauca vārdā visus lopus, visus putnus gaisā un visus lauka zvērus, bet viņš neatrada palīga, kas viņam atbilstu.

21.

Tad like Dievs tas KUNGS vienu cietu Miegu tam Cilvekam uziet un tas aizmige. Un Viņš ņēme vienu no viņa Sān-Kauliem un aizpildija to Vietu ar Miesu.

21.

Un יהוה Elohim lika cietam miegam nākt pār cilvēku; un tas aizmiga, un Viņš izņēma vienu no viņa ribām, aizpildīdams vietu ar miesu.

22.

Un Dievs tas KUNGS istaisija to Sān-Kaulu ko Viņš no ta Cilveka ņēmis bij par vienu Sievu un pievede to pie ta Cilveka.

22.

Šo ribu, ko Viņš no cilvēka bija ņēmis, יהוה Elohim izveidoja par sievu un pieveda to pie cilvēka.

23.

Un tas Cilveks sacija: Ši nu ir Kauls no maniem kauliem un Miesa no manas Miesas ta taps Vīriška saukta tapēc ka ta no Vīra ņemta ir.

23.

Tad cilvēks sacīja: "Šī tiešām ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas! Un viņa sauksies par sievu, jo tā ir no vīra ņemta.

24.

Tādēļ atstās tas Vīrs savu Tēvu un savu Māti un pie ķersies pie  savas Sievas un tie būs vienā Miesā.

24.

 Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu."

25.

Un tie bija abi pliki tas Cilveks un viņa Sieva un ne kaunējās.

25.

Un tie abi – cilvēks un viņa sieva – bija kaili, bet tie nekaunējās viens otra priekšā.

Nodaļa: Genesis

Birkas: