3. Mozus grāmata 3. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

UN ja viņa Upurs viens Pateikšanās Upurs ir ja tas no Vēršiem to upure jeb tas ir Vērsis jeb Govs tad būs tam tādus kas bez Vainas priekš ta KUNGA upurēt.

1.

Bet, ja kāds pienes pateicības upuri un tas ir kaujamais upuris no liellopiem, vai vērsis, vai govs, tad lai viņš nes יהוה priekšā tādus, kas bez vainas.

2.

Un tam būs savu Roku uz sava Upura Galvu likt un to nokaut priekš tās Saiešanas Telts Durvim un Āroņa Dēliem tiem Priesteriem būs to Asini uz to Altari apkārt slacīt.

2.

Un viņš lai liek roku uz sava upura dzīvnieka galvas un lai nokauj to Saiešanas telts durvīs, un Ārona dēli, priesteri, lai slaka asinis no visām pusēm pār altāri.

3.

Un tam būs no ta Pateikšanās-Upura ta KUNGA Ugunim upurēt visus Taukus kas tās Iekšas apklāj un visus Taukus kas pie tām Iekšām ir.

3.

Un viņš lai pienes no pateicības upura יהוה kā uguns upuri taukus, kas apklāj iekšas, un visus taukus, kas pie iekšām,

4.

Tad būs viņam tās divi Īkstis un tos Taukus kas tām klātu ir pie tiem Gurniem un tos Taukus pie tām Aknim ar tām Īkstim to būs viņam noplēst.

4.

un arī abas nieres un taukus, kas pie tām klāt un pie gurniem, un taukus, kas pār aknām, pie nierēm tos lai noplēš nost.

5.

Un Āroņa Dēliem būs to uz to Altari iededzināt uz to Dedzamu-Upuri kas virs to Malku būs kas pa Uguns virsu ir tas ir viens Uguns par saldu Smaržu tam KUNGAM.

5.

Un Ārona dēliem tas jāaizdedzina uz altāra uz dedzināmā upura, kas virs malkas, kura deg uz altāra; tas ir uguns upuris יהוה par patīkamu smaržu.

6.

Un ja viņa Upurs no sīkiem Lopiem ir par Pateikšanās-Upuri tam KUNGAM viens Auns jeb Avs tad būs viņam tos kas bez Vainas upurēt.

6.

Bet, ja pateicības upuris, ko nes יהוה, ir kaujamais upuris no sīklopiem, vai auns, vai avs, tad tiem ir jābūt bez vainas.

7.

Viņš vienu Jēru par savu Upuri pienes tad būs viņam to ta KUNGA Priekšā nest.

7.

Ja kāds avi pieved par upuri, tad lai to pieved יהוה priekšā.

8.

Un tam būs savu Roku uz sava Upura Galvu likt un to nokaut priekš tās Saiešanas Telts un Āroņa Dēliem būs viņa Asini uz to Altari apkārt slacīt.

8.

Un viņš lai liek roku uz sava upura dzīvnieka galvas un lai nokauj to Saiešanas telts priekšā, un Ārona dēli lai slaka tā asinis no visām pusēm pār altāri.

9.

Un tam būs no ta Pateikšanās-Upura ta KUNGA Ugunim upurēt viņa Taukus to visu Astu ko viņam no paša Mugures Kaula būs noplēs un tos Taukus kas Iekšas apklāj un visus Taukus kas pie Iekšām ir.

9.

Un no kaujamā pateicības upura tam ir jāupurē kā uguns upuris יהוה: tauki, visa aste, tā pie paša mugurkaula ir jānogriež, un tauki, kas pārklāj iekšas, un visi tauki, kas ir pie iekšām,

10.

Un abejas Īkstis un tos Taukus kas tām klātu ir pie tiem Gurniem un tos Taukus pār tām Aknim ar tām Īkstim būs viņam noplēst.

10.

un arī abas nieres un tauki, kas pie tām klāt un pie gurniem, un tauki, kas pār aknām, pie nierēm tie ir jānoplēš nost.

11.

Un tam Priesteram būs to iededzināt uz to Altari ta ir viena Bariba ta Uguns tam KUNGAM.

11.

Un priesteris lai tos aizdedzina uz altāra; tā ir uguns upura barība יהוה.

12.

Un ja viņa Upurs viena Kaza ir tad būs tam to ta KUNGA Priekšā upurēt.

12.

Ja viņš kazu pieved par upuri, tad lai to pieved יהוה priekšā.

13.

Un tam būs savu Roku uz viņas Galvu likt un viņu priekš tās Saiešanas Telts nokaut un Āroņa Dēliem būs viņas Asini uz to Altari apkārt slacīt.

13.

Un viņš lai liek roku tai uz galvas un lai nokauj to Saiešanas telts priekšā, un Ārona dēli lai slaka viņas asinis no visām pusēm pār altāri.

14.

Tad būs viņam no ta savu Upuri pie nest vienu Uguni tam KUNGAM tos Taukus kas tās Iekšas apklāj un visus Taukus kas pie tām Iekšām ir.

14.

Un viņš lai pienes no tā kā uguns upuri יהוה tos taukus, kuri apklāj iekšas, un visus taukus, kuri ir pie iekšām,

15.

Un abejas Īkstis un tos Taukus kas tām klātu ir pie tiem Gurniem un tos Taukus pār tām Aknim būs tam ar tām Īkstim noplēst.

15.

un arī abas nieres un taukus, kas pie tām klāt un pie gurniem, un taukus, kas pār aknām, pie nierēm tie ir jānoplēš.

16.

Un tam Priesteram būs to uz to Altari iededzināt ta ir viena Bariba ta Uguns par saldu Smaržu. Visi Tauki pieder tam KUNGAM.

16.

Un lai priesteris tos aizdedzina uz altāra par uguns upura barību, visi tauki ir patīkamai smaržai יהוה.

17.

Tas lai ir viens Likums mūžam priekš jūsu Pēcnākamiem visās jūsās Māju-Vietās ka jūs ne kādus Taukus nedz Asini ēdat.

17.

Tas ir mūžīgs likums jūsu cilšu ciltīm, lai jūs dzīvotu kur dzīvodami, ka jūs neēdat nekādus taukus un ne pili asiņu."

Nodaļa: Leviticus

Birkas: