3. Mozus grāmata 2. nodaļa

Gliks

Jaunā

1.

JA nu kas laban vienu Ēdamu-Upuri tem KUNGAM grib pie nest tad būs viņa Upuram no Kviešu-Miltiem būt un tam būs Eļji pār to liet un Vīraku uz to likt.

1.

Bet, ja kāds grib nest יהוה ēdamo upuri, tad viņa upurim jābūt no kviešu miltiem, kam pārlieta eļļa un pārkaisīts vīraks.

2.

Un viņam būs to pie  Āroņa Dēliem tiem Priesteriem nest ted būs tam pillu Sauju no tiem Kviešu-Miltiem un no viņa Eļjes ar visu viņa Vīraku ņemt un tam Priesteram būs viņa Pieminēšanas-Upuris uz to Altari iededzināt tas ir viens Uguns par saldu Smaržu tam KUNGAM.

2.

Un tad viņam tas jāpienes Ārona dēliem, priesteriem, un tiem jāgrābj pilna sauja kviešu miltu un arī eļļa līdz ar vīraku pāri tai; tad priesteris to aizdedzina kā piemiņas tiesu uz altāra; tas ir uguns upuris יהוה par patīkamu smaržu.

3.

Un kas atliek no ta Ēdama-Upura pieder Āroņam un viņa Dēliem tas ir viena it svēta Svētība no ta KUNGA Ugunim.

3.

Atlikums no ēdamā upura pieder Āronam un viņa dēliem; tas ir augsti svēts no יהוה uguns upuriem.

4.

Un ja tu vienu Ēdamu Upuri no Cepta iekš Cepli gribi pie nest lai tas ir neraudzetas Karašas no Kviešu Miltiem Eļju sajauktas un neraudzetas Raušas ar Eļji aptraipitas.

4.

Bet, ja tu gribi nest ēdamo upuri no tā, kas cepts krāsnī, tad tam jābūt neraudzētam no kviešu miltiem, kas iejaukti eļļā, vai arī plāniem raušiem no neraudzētas mīklas, kas ar eļļu apziesti.

5.

Un ja tavs Upurs viens Ēdams-Upurs ir Pannā cepts tad būs tam no neraudzetiem Kviešu-Miltiem ar Eļji sajauktiem būt.

5.

Bet, ja tavs upuris ir ēdamais upuris, kas cepts pannā, tad arī tam ir jābūt neraudzētam no eļļā iejauktiem kviešu miltiem.

6.

Griez to Gabalos un leij tur Eļji virsu tas ir viens Ēdams Upurs.

6.

Saberz to gabaliņos un uzlej eļļu; tas ir ēdamais upuris.

7.

Un ja tavs Upurs viens Ēdams-Upurs uz Resti (darīts) ir tad būs tam no Kviešu-Miltiem ar Eļji daritam tapt.

7.

Bet, ja tavs upuris ir ēdamais upuris, kas vārāms katlā, tad tas tev sataisāms no kviešu miltiem ar eļļu.

8.

Tad būs tev to Ēdamu Upuri kas no tiem darīts ir priekš ta KUNGA nest un būs to pie  ta Priestera nest tam to būs uz to Altari likt.

8.

Tad tev ēdamais upuris, kas tā ir sataisīts, ir jāatnes יהוה; tev tas jādod priesterim, un viņam tas jāliek uz altāra.

9.

Un tam Priesteram būs no ta Ēdama-Upura viņa Pieminēšanas-Upuri ņemt un uz to Altari iededzināt tas ir viens Uguns par saldu Smaržu tam KUNGAM.

9.

Un no visa ēdamā upura priesterim jāpaņem piemiņas tiesa un ir jāsadedzina kā upuris uz altāra; tas ir uguns upuris יהוה par patīkamu smaržu.

10.

Bet kas no ta Ēdama Upura atliek pieder Āroņam un viņa Dēliem tas ir viena it svēta Svētība no ta KUNGA Ugunim.

10.

Atlikums no ēdamā upura pieder Āronam un viņa dēliem; tas ir augsti svēts no יהוה uguns upuriem.

11.

Ne vienam Ēdama-Upuram ko tu gribi tam KUNGAM upurēt būs ar Raugu daritam tapt jo no ne viena Rauga un no ne viena Medus būs jums to Uguni tam KUNGAM iededzināt.

11.

Nevienu ēdamo upuri, ko jūs pienesat יהוה, negatavojiet no raudzēta, jo ne raugs, ne medus nav dedzināms kā uguns upuris יהוה.

12.

Par Pirmajiem būs jums to tam KUNGAM upurēt bet uz to Altari tam ne būs nākt par saldu Smaržu.

12.

Jūs varat to nest kā pirmo augļu upuri יהוה, bet uz altāra tas nav dedzināms par patīkamu smaržu.

13.

Un visu tavu Ēdamu Upuri būs tev ar Sāli sālīt un tava Dieva Deribas Sāls lai no tava Ēdama-Upura nost ne paliek: visu tavu Upuri būs tev ar Sāli upurēt.

13.

Bet visi tavi ēdamie upuri tev ar sāli jāsālī, un lai nekad netrūkst pie tava ēdamā upura tava Elohim derības sāls; nesot savus upurus, tev tos būs upurēt ar sāli.

14.

Un ja tu tam KUNGAM vienu Ēdamu-Upuri to pirmaju Augļu grib upurēt tad būs tev to pirmaju Augļu Ēdamu-Upuri no Varpām kas pie Uguns svilinatas un smalki sagrūstas upurēt.

14.

Bet, ja tu gribi יהוה nest par ēdamo upuri ko no pirmajiem augļiem, tad šim pirmo augļu ēdamam upurim ir jābūt no briedušām vārpām, kas ugunī grauzdētas un smalki sagrūstas.

15.

Un tev būs Eļji pār to liet un Vīraku tur virsu likt tas ir viens Ēdams-Upurs.

15.

Tad tam jāuzlej eļļa un jāpieliek vīraks; tas ir ēdamais upuris.

16.

Tā būs tam Priesteram viņa Pieminēšanas-Upuri no viņu sagrūstām Vārpām un no viņa Eļjes ar visu Vīraku sadedzināt tas ir viens Uguns tam KUNGAM.

16.

Un priesterim jāieliek ugunī piemiņas tiesa no sagrūstiem graudiem un no eļļas ar visu vīraku; tas ir uguns upuris יהוה.

Nodaļa: Leviticus

Birkas: