1. Mozus grāmata 12. nodaļa

 

Gliks

1Mozus12

Jaunā

1.

UN tas KUNGS bij uz Ābramu sacijis: Izeij no savas Zemes un no tavas Dzimtenes un no tava Tēva Nama uz to Zemi ko es tev rādišu.

1.

Un יהוה sacīja uz Ābrāmu: "Izej no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva nama uz zemi, kuru Es tev rādīšu.

2.

Un es darišu tev par vienu lielu Tautu un darišu tavu Vārdu lielu un tu būsi par Svētību.

2.

Un Es tevi darīšu par lielu tautu, Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību.

3.

Un es svētīšu tos kas tev svētī un nolādēšu to kas tev nolād un iekš tevis taps visas Zemes Ciltis svētītas.

3.

Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolād, un tevī būs svētītas visas zemes ciltis."

4.

Un Ābrams aizgāje it kā tas KUNGS uz to bij sacijis un Lats gāje ar to: Un Ābrams bija septiņdesmit un piecus Gadus vec kad Viņš no Ārana izgāje.

4.

Un Ābrāms izgāja, kā יהוה to viņam bija sacījis, un līdz ar viņu izgāja Lats. Bet Ābrāms, izejot no Hāranas, bija septiņdesmit piecus gadus vecs.

5.

Un Ābrams ņēme Sarāi savu Sievu un Latu savu Brālenu un visu viņu Mantu ko tie bij sagādajusi un tās Dvēseles ko tie Āranā bij dabujuši un tie izgāje ka tie ietu uz to Zemi Kanān un tie nāce uz to Zemi Kanān.

5.

Un Ābrāms ņēma Sāraju, savu sievu, un savu brāļadēlu Latu un visu mantību, ko tie bija ieguvuši, un visas dvēseles, kādas tie Hāranā bija iemantojuši, un tie izgāja, lai dotos uz Kānaāna zemi. Un tie nogāja uz Kānaāna zemi.

6.

Un Ābrams pārstaigaja to Zemi līdz tai Vietai Sikem līdz tiem Ozoliem More un tie Kananiteri bija to Brīdi tanī Zemē.

6.

Un Ābrāms pārstaigāja šo zemi līdz pat vietai, vārdā Sihema, līdz Mamres ozolam; bet tolaik tai zemē dzīvoja kānaānieši.

7.

Tad rādijās tas KUNGS Ābramam un sacija: Tavam Dzimumam došu es šo Zemi un Viņš uztaisija tur tam KUNGAM vienu Altari kas viņam bij rādījies.

7.

Un יהוה parādījās Ābrāmam un sacīja: "Taviem pēcnācējiem Es došu šo zemi." Un viņš uzcēla tur altāri יהוה, kas viņam bija parādījies.

8.

Un Viņš cēlās no turienes īs vienam Kalnam Betelai pret Rītiem un uzcēle savu Telti Betelai pret Vakara un Ajai pret Austruma pusi un uztaisija tur tam KUNGAM vienu Altari pie sauce ta KUNGA Vārdu.

8.

Un no turienes viņš devās kalnos, austrumos no Bēteles, un nostiprināja savas teltis, tā ka Bētele bija rietumos un Aja austrumos; un viņš uzcēla tur altāri יהוה un piesauca יהוה VĀRDU.

9.

Un Ābrams aizgāje iedams un aiziedams pret Dienas vidus Pusi.

9.

Un Ābrāms devās tālāk un tālāk uz dienvidiem.

10.

Un tanī Zemē bija Bads un Ābrams nogāje uz Egipti ka Viņš tur viens Svešinieks būtu jo tas Bads bija grūts tanī Zemē.

10.

Bet tanī zemē bija bads, un Ābrāms nogāja uz Ēģipti, lai tur mistu, jo bads bija ļoti smags tanī zemē.

11.

Un tas notikās kad Viņš tuvu pie  Egiptes nāce tad sacija Viņš uz Sarāi savu Sievu: Raugi jele es zinu tev skaistu Sievu no Vaiga esam.

11.

Un notika, kad viņš tuvojās Ēģiptei, viņš sacīja Sārajai, savai sievai: "Lūk, es zinu, ka tu esi ļoti skaista sieva,

12.

Un kad tev tie Egipteri redzēs sacīs tie: Ši ir viņa Sieva nu nokaus mani un paturēs tev dzīvu.

12.

un, kad ēģiptieši tevi ieraudzīs, tad var gadīties, ka tie saka: tā ir viņa sieva.- Viņi nokaus mani, bet tevi tie atstās dzīvu.

13.

Saki jele tev manu Māsu esam ka man labi klājās tevis dēļ un mana Dvēsele tevis labad dzīva paliek.

13.

Tādēļ saki: es esmu viņa māsa,- lai man klātos labi tevis dēļ un es palieku dzīvs tevis labad."

14.

Kad nu Ābrams Egiptes Zemē nāce tad redzeja tie Egipteri šo Sievu ka ta ļoti skaista bija.

14.

Un notika, kad Ābrāms nāca Ēģiptē, ēģiptieši ieraudzīja viņa sievu, ka tā bija ļoti skaista.

15.

Un Varaus Lielikungi redzeja viņu arīdzan un teice to priekš Varaus un ta Sieva tape Varaus Namā ņemta.

15.

Un faraona virsnieki ieraudzīja viņu un slavināja to faraona priekšā; un šī sieva tika paņemta faraona namam.

16.

Un tas darija Ābramam labi viņas dēļ un tam bij Avis un Vērši un Eņģeļi un Kalpi un Kalpones un Eņģeļa-Mātes un Kamieļi.

16.

Bet Ābrāmam tas parādīja labvēlību viņas dēļ; tam tika doti sīklopi, liellopi un ēzeļi, kalpi un kalpones, ēzeļu mātes un kamieļi.

17.

Bet tas KUNGS mocīja to Varau un viņa Namu ar lielām Mocībām Sarāi Ābrama Sievas dēļ.

17.

Bet יהוה piemeklēja faraonu ar lielām mocībām, tāpat arī viņa namu Sārajas, Ābrāma sievas, dēļ.

18.

Tad aicinaja Varaus to Ābramu un sacija: Kas ir tas ko tu man esi darijis? Kapēc tu man neesi pasacijis ka ši tava Sieva bija?

18.

Tad faraons aicināja Ābrāmu un sacīja: "Kāpēc tu esi man to darījis? Kāpēc tu man neesi sacījis, ka viņa ir tava sieva?

19.

Kapēc esi tu sacijis ta ir mana Māsa? Tad būtu es viņu man par Sievu ņēmis: Un nu redzi še ir tava Sieva ņem viņu un ej nost.

19.

Tu teici: tā ir mana māsa,- un es to esmu ņēmis par sievu. Bet tagad: še tava sieva, ņem viņu un ej."

20.

Un Varaus pavēleja viņa dēļ tiem Vīriem un tie pavadija viņu un viņa Sievu un visu kas viņā bij.

20.

Un faraons deva pavēles viņa dēļ vīriem, un tie viņu pavadīja un viņa sievu līdz ar visu, kas tiem bija.

Nodaļa: Genesis

Birkas: