2. Mozus grāmata 39. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

Tie darija arīdzan Amata Drēbes Dieva Kalpošanas pēc svētā Vietā no Paziluma un Purpura un dārga Sarkanuma; Tie darija arīdzan tās svētas Drēbes kas priekš Āroņa bija itin kā tas KUNGS Mozum bij pavēlejs.

1.

Bet no zila un sarkana purpura un karmezīna krāsas auduma šuva krāšņus amata tērpus tiem, kas svētnīcā kalpo, un svētās drēbes Āronam, kā יהוה Mozum bija pavēlējis.

2.

Tad darija Viņš to Ēvodu no Zelta Paziluma un Purpura un dārga Sarkanuma un smalkām sašķetinatām Dzijām.

2.

Un viņš darināja efodu no zelta, no zila un sarkana purpura un karmezīnā krāsotām šķetinātām smalkām dzijām.

3.

Un tie site to zeltu plakanu un grieze Drāti no ta ka tie to liktu starp to Pazilumu un starp to Purpuri un starp to dārgu Sarkanumu un starp tām smalkām sašķetinatām Dzijām it saprotigā Darbā.

3.

Viņi zeltu sakala plakanās plāksnēs un sagrieza to stiepulēs un ieauda tās starp zilo un sarkano purpuru un starp karmezīnā krāsotām šķetinātām smalkām dzijām.

4.

Tie darija divi saliekamas Kamešu Saitites pie ta abejos viņa Galos tape tas sasiets.

4.

Un viņi taisīja efodam divus saliekamus plecu gabalus, abos tā galos tie tika savienoti

5.

Un ta Josta viņa Ievoda kas uz to bija tas bija no tāda paša Darba no Zelta Paziluma un Purpura un dārga Sarkanuma un smalkām sašķetinatām Dzijām it kā tas KUNGS Mozum bij pavēlejis.

5.

Bet austā josta pāri efodam bija tādā pašā izstrādājumā, no zelta, zilā un sarkanā purpura, arī karmezīnā krāsotām šķetinātām smalkām dzijām, kā יהוה Mozum bija pavēlējis.

6.

Tie sataisija arīdzan tos Onika-Akmiņus zelta Dobitēs ieliktus iegrieztus it kā tie Gredzeni kur Israēļa Bērnu Vārdi tape iegriezti.

6.

Un viņi apstrādāja oniksa akmeņus, tos ielikdami zelta pinumos un iegriezdami tanīs pēc zīmoga griezēju paņēmiena Israēla dēlu vārdus.

7.

Un Viņš like tos uz ta Ievoda Kamešu Saititēm par Pieminēšanas-Akmiņiem priekš Israēļa Bērniem it kā tas KUNGS Mozum bij pavēlejis.

7.

Viņš tos lika uz efoda plecu daļām par piemiņas akmeņiem Israēla bērniem, kā יהוה  Mozum bija pavēlējis.

8.

Un Viņš darija to Krūšu-Glītumu it saprotigā Darbā kā ta Ievoda Darbu no Zelta Paziluma un Purpura un dārga Sarkanuma un no smalkām sašķetinatām Dzijām.

8.

Viņš izgatavoja arī krūšu zīmi, meistarisku darbu, līdzīgu efodam, no zelta, zilā un sarkanā purpura un karmezīnā krāsotām šķetinātām smalkām dzijām.

9.

Tas bija četrkantigs tie darija to Krūšu-Glītumu divkārtigu vienas Plaukstes Platumu bija viņa Garums un vienu Plaukstes Platumu viņa Platums divkārtigs bija tas.

9.

Tas bija četrstūris, divkārši salikts, vienu sprīdi garš un vienu sprīdi plats.

10.

Un tie aizpildija to ar četrām Akmiņu Rindēm vienā Kārtā bija viens Sardis viens Topac un viens Smaragds ši ir ta pirma Kārta.

10.

Un viņi iedarināja tajā četras rindas dārgakmeņu. Pirmajā rindā bija rubīns, topāzs un smaragds;

11.

Un otrā Kārtā bija viens Rubins viens Sapirs un viens Diamants.

11.

otrā rindā: tirkīzs, safīrs un dimants;

12.

Un trešā Kārtā bija viens Linkurs viens Akats un viens Ametists.

12.

un ceturtajā rindā: berils, onikss un jaspiss, visi ietverti zelta pinumos.

13.

Un cetortā Kārtā bija viens Turkois viens Oniks un viens Jaspis iekš Zelta Dobītēm aptaisiti savās Rindēs.

13.

trešajā rindā: hiacints, ahats un ametists;

14.

Un to Akmiņu ar Israēļa Bērnu Vārdiem bija divipadesmits ar viņu Vārdiem kā Gredzeni iegriezti ikvienam ar savu Vārdu pēc tām divipadesmits Ciltim.

14.

Šie akmeņi bija pēc Israēla bērnu vārdiem, tie bija divpadsmit, pēc viņu vārdiem, izveidoti kā zīmoga griezēja darbs, katrs ar savu vārdu, pēc tām divpadsmit ciltīm.

15.

Tie darija arīdzan pie  ta Krūšu-Glītuma Šķēdites vienā Garumā uz vījamu Vīzi no tīra Zelta.

15.

15 Viņi taisīja krūšu zīmei važiņas, kopā savītas, no tīra zelta.

16.

 Un tie darija divi zelta Dobites ar divi zelta Gredzeniem un tie like tos divi Gredzenus pie  ta Krūšu-Glītuma divi Galiem.

16.

Viņi iztaisīja arī divus zelta pinumus un divus zelta gredzenus un piestiprināja tos pie abiem krūšu zīmes galiem

17.

Un tie like tās uz vījamu Vīzi daritas Šķēdites pie  tiem divi Gredzeniem pie  ta Krūšu-Glītuma Galiem.

17.

Un viņi piestiprināja abas zelta važiņas pie abiem gredzeniem krūšu zīmes abos galos.

18.

Bet tos divi (otrus) Galus to diveju uz vījamu Vīzi daritu (Šķēdišu) like tie pie  tām divi Dobītēm un tie like tos pie ta Ievoda Kamešu-Saititēm it līdzus citu pret citu.

18.

Bet abu važiņu otrus galus viņi pievienoja abiem pinumiem un tos piestiprināja pie efoda plecu daļām to priekšpusē.

19.

Tie darija arīdzan divi zelta Gredzenus un like tos uz tiem divi otriem Galiem tam Krūšu-Glītumam no Iekšpuses pie viņa Vīles kas pret to Ēvodu ir.

19.

Viņi iztaisīja divus zelta gredzenus un pietiprināja tos pie diviem krūšu zīmes galiem iekšpusē pie vīles, kas pret efodu.

20.

Vēl darija te divi zelta Gredzenus un like tos uz ta Ievoda divi Kamešu-Saititēm uz apakšu uz to Priekš-Galu kur tas top sasprādzēts tai preti pār ta Ievoda Jostu.

20.

Viņi taisīja vēl divus zelta gredzenus un tos lika pie abām efoda plecu daļām to priekšpusē, apakšā, kur abas daļas savienotas, virs efoda jostas.

21.

21. Un tie pie sēje to Krūšu-Glītumu ar saviem Gredzeniem pie ta Ievoda Gredzeniem ar vienu pazilu Aukli ka tas pār ta Ievoda Jostu būtu ka tas Krūšu-Glītums no ta Ievoda ne taptu atšķirts it kā tas KUNGS Mozum bij pavēlejs.

21.

Viņi piestiprināja krūšu zīmi ar tās gredzeniem pie efoda ar zila purpura saiti tā, lai tā atrastos virs efoda jostas un neatraisītos no efoda, kā יהוה Mozum bija pavēlējis.

22.

Un Viņš darija ta Ievoda Uzvalku it ar Padomu visu no Paziluma.

22.

Un viņš darināja arī efoda apmetni, viscaur austu no zila purpura.

23.

Un paša Uzvalka Vidū bija Caurums it kā kādu Krūšu-Bruņu Caurums šim Caurumam bija viena Burde apkārt ka tas ne plīstu.

23.

Bet tā kakla izgriezums bija pašā vidū, kā krūšu bruņām; bet izgriezumam visapkārt bija apmale, lai tas neplīstu.

24.

Un pie  ta Uzvalka Vīlēm darija tie Granata-Āboļus no Paziluma un Purpura un dārga Sarkanuma un sašķetinatām smalkām Dzijām.

24.

Un pie apmetņa apakšmalas viņi piestiprināja granātābolus no zila purpura, sarkana purpura un karmezīnā krāsotām smalkām dzijām.

25.

Tie darija arīdzan Zvārgulišus no šķīsta Zelta un like tos Zvārgulišus starp tiem Granata-Āboliem pie ta Uzvalka Vīlēm apkārt starp tiem Granata-Āboliem.

25.

Arī zvārguļus viņi iztaisīja no tīra zelta un tos piestiprināja starp granātāboliem visapkārt pie apmetņa apakšmalas

26.

Ka viens Zvārgulits pēc to viens Granata-Ābols atkaļ viens Zvārgulits un viens Granata-Ābols pie ta Uzvalka Vīles bija ta Amata pēc itin kā tas KUNGS Mozum bij pavēlejs.

26.

Tā pamīšus bija zvārgulis un granātābols, zvārgulis un granātābols pie apmetņa apakšmalas visapkārt kalpošanas vajadzībām, kā יהוה Mozum bija pavēlējis.

27.

Tie darija arīdzan tos šaurus Svārkus no sašķetinatām smalkām Dzijām Audeja Darbā priekš Āroņa un priekš viņa Dēliem.

27.

Viņi šuva no šķetinātu smalku dziju auduma arī svārkus Āronam un viņa dēliem; tie bija austi;

28.

28. Un to Cepuri no dārgām Dzijām un tās paaugstas Cepures no smalkām Dzijām un tās linu Ūsas no sašķetinatām smalkām Dzijām.

28.

arī turbānu no šķetinātu smalku dziju auduma un galvas segas no smalkām dzijām, un bikses no šķetinātu smalku dziju auduma;

29.

Un to Jostu no sašķetinatām smalkām Dzijām un no Paziluma un Purpura un dārga Sarkanuma ar Adātu izrakstitā Darbā itin kā tas KUNGS Mozum bij pavēlejs.

29.

tāpat jostu no smalku dziju auduma, zila un sarkana purpura un karmezīna, rakstaini izaustu, kā יהוה to Mozum bija pavēlējis.

30.

Tie darija arīdzan to zelta Plātiti tās Svētības Kroni no tīra Zelta un rakstija uz to vienu Rakstu itin kā tie Gredzeni iegriezti top: TA SVĒTĪBA TA KUNGA.

30.

Viņi taisīja arī plāksnīti, svētu diadēmu, no tīra zelta un iegrieza tanī rakstu, kā zīmoga griezējs to dara: Svēts יהוה!

31.

Un tie pie sēje vienu pazilu Aukli pie  ta ka ta uz tās Cepures Virs-Galu pie sieta taptu itin kā tas KUNGS Mozum bij pavēlejs.

31.

Un viņi piestiprināja pie tās zila purpura saiti, lai to piesietu pie turbāna, kā יהוה  to Mozum bija pavēlējis.

32.

Tā tape viss tas Dzīvokļa Darbs tās Saiešanas Telts pabeigts: Un tie Israeļa Bērni bija darijuši pēc visu kā tas KUNGS Mozum bija pavēlejis tā bija tie darijuši.

32.

Tā tika pabeigti visi darbi pie Saiešanas telts mājokļa. Un Israēla bērni visu darīja tā, kā יהוה Mozum bija pavēlējis; tā viņi darīja.

33.

Pēc to nese tie to Dzīvokli pie Mozus to Telti un visus viņas Rīkus viņas Kāsišus viņas Galdus viņas nesamas Kārtis viņas Stabus un viņas Kājas.

33.

Un viņi atnesa Mozum šo mājokli, telti ar visiem tās piederumiem, ar tās kāšiem, dēļiem, nesamām kārtīm, stabiem un to kājām,

34

Un to Apsegu no pasarkanām Aunu-Ādām. Un to Apsegu no Takas-Ādām un ta Apsega Priekšvelkamu.

34

un pārklājus no iesarkanām aunu ādām un pārsegas no āpšu ādām, un priekškaru šķirsta aizsegšanai,

35.

To Liecibas-Šķirstu un viņa nesamas Kārtis un to Salīdzinašanas-Vāku.

35.

arī liecības šķirstu ar nesamām kārtīm un salīdzināšanas vāku,

36.

To Galdu visus viņa Rīkus un tās Apraudzišanas-Maizes.

36.

galdu ar visiem tā piederumiem un svētām maizēm,

37.

To skaistu Lukturi ar saviem Eļjes-Lukturiem tos Eļjes-Lukturus kas bija jataisa un visu viņas Rīku un to Eļji par Spīdešanu.

37.

grezno zelta lukturi ar sakārtotiem eļļas lukturīšiem un visus tā rīkus un eļļu apgaismošanai,

38.

Jo projām to zelta Altari un to Svaidišanas-Eļji un tās Kvēpja-Zāles no saldi smirdēdamām Zālēm un to Apsegu iekš tās Telts Durvim.

38.

arī zelta altāri, eļļu svaidīšanai un dārgās zāles kvēpināšanai, tāpat priekškaru telts durvīm,

39.

To Vara Altari un to Vara Resti kas tam bija viņa nesamas Kārtis un visus viņa Rīkus to mazgašanas Trauku un viņa Kāju.

39.

vara altāri ar tā vara režģi, nesamās kārtis un visus pārējos rīkus, arī mazgājamo trauku un tā kāju

40.

Tās Pagalma Gardines viņa Stabus un viņa Kājas un to Pagalma Vārto Apsegu viņa Virves un viņa Nagles un visus Rīkus kas pie ta Dzīvokļa vajagā bija pie tās Saiešanas Telts.

40.

un pagalma aizkarus, to stabus un to kājas, pagalma vārtu pārsegu ar tā virvēm, mietiņiem un visiem Saiešanas telts piederumiem,

41.

Tās Amata Drēbes par Kalpošanu svētā Vietā tās svētas Drēbes ta Priestera Āroņa un viņa Dēlu Drēbes ka tie Priesteri būtu.

41.

tāpat amata tērpus kalpošanai svētnīcā, un priestera Ārona svētās drēbes, un viņa dēlu drēbes kalpošanai.

42.

Pēc visu ko tas KUNGS Mozum pavēlejis tā bija tie Israēļa Bērni visu to Darbu darijuši.

42.

Tā Israēla bērni visu bija darījuši, kā יהוה Mozum bija pavēlējis.

43.

Tad apraudzija Mozus visu to Darbu un raugi tie bija to darijuši it kā tas KUNGS bija pavēlejis tā bija tie darijuši; Tad svētija tos Mozus.

43. 

Un Mozus apskatīja visu darbu, un redzi, viņi bija to darījuši tā, kā יהוה bija pavēlējis, tā viņi bija darījuši. Un Mozus viņus svētīja.

Nodaļa: Exodus

Birkas: