2. Mozus grāmata 38. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

Viņš darija arīdzan to Altari priekš to Dedzamu-Upuri no Sittim-Koka piecas Olektis bija viņa Garums un piecas Olektis viņa Platums tas bija četrkantigs un trīs Olektis viņa Augstums.

1.

Viņš arī darināja dedzināmo upuru altāri no akāciju koka; piecas olektis bija tā garums un piecas olektis tā platums, tas bija četrstūris, un trīs olektis bija tā augstums.

2.

Un Viņš darija viņa Ragus viņa četros Stūros viņa Ragi bija is ta paša un Viņš pārvilke to ar Varu.

2.

Četros stūros viņš tam piestiprināja ragus un tos pārvilka ar varu.

3.

Un Viņš darija visus Altara Rīkus tos Podus un Lāpstas un slacijamus Traukus Dakšas un Ogļu-Traukus visus viņa Rīkus darija Viņš no Vara.

3.

Un viņš uztaisīja visus altāra rīkus: podus, lāpstas, kausus slacināšanai, dakšas gaļai un ogļu traukus; visus rīkus viņš uztaisīja no vara.

4.

Viņš darija arīdzan tam Altaram vienu Resti kā Tīkli no Vara Skadriņu Darbā iekša pie ta Altara no apakš līdz viņa Vidum.

4.

Un viņš uztaisīja arī altārim režģi no vara, zem tā apmales, no apakšas līdz tā vidum.

5.

Un Viņš lēje četrus Riņķus uz tiem četriem Stūriem tās Vara Restes priekš tām nesamām Kārtim.

5.

Un viņš izlēja četrus gredzenus no vara tā četriem stūriem, lai tiem cauri izbāztu nesamās kārtis.

6.

Un Viņš taisija tās nesamas Kārtis no Sittim-Koka un pārvilke tās ar Varu.

6.

Un viņš darināja nesamās kārtis no akāciju koka un tās pārvilka ar varu.

7.

Un Viņš ielike tās nesamās Kārtis Riņķos uz ta Altara Sāniem ka to ar tiem nest varētu Viņš taisija (to Altari) dobaiņu no Galdiem.

7.

Un viņš tās nesamās kārtis izbāza cauri četriem gredzeniem, kas bija pie altāra sāniem, ka ar tām to nestu; viņš to izgatavoja no dēļiem un vidū tukšu.

8.

Viņš darija arīdzan to mazgašanas-Trauku no Vara ar viņa Vara Kāju ar to Sievu Spieģeļiem kas papulkam sanāce priekš tās Saiešanas Telts Durvim.

8.

Un viņš arī darināja no vara mazgājamo trauku ar vara kāju no to sievu spoguļiem, kas kalpoja pie Saiešanas telts ieejas.

9.

Viņš darija arīdzan to Pagalmu taī Pusē pret Dienas-Vidu; ta Pagalma Gardines bija no smalkām sašķetinatām Dzijām simts Olektis Garumā.

9.

Viņš izveidoja arī pagalmu; dienvidus pusē aizkars bija no šķetinātu smalku dziju auduma simts olekšu garumā.

10.

Viņu dividesmits Stabi un viņu dividesmits Kājas bija no Vara tie Stabu Kāsiši un viņu Stīpas bija no Sudraba:

10.

Un tā divdesmit stabus un arī divdesmit stabu kājas tas taisīja no vara, bet to kāši un gredzeni bija no sudraba.

11.

Ir pret Ziemeli simts Olektis; viņu dividesmits Stabi un viņu dividesmits Kājas bija no Vara bet tie Stabu Kāsiši un viņu Stīpas bija no Sudraba.

11.

Arī ziemeļu pusē aizkars bija simts olekšu garumā, un divdesmit stabi un to divdesmit kājas bija no vara, un stabu kāši un gredzeni bija no sudraba.

12.

Un taī Pusē pret Vakaru bija Gardines no piecdesmits Olektim viņu Stabu bija desmits un desmits viņu Kājas; tie Stabu Kāsiši un viņu Stīpas bija no Sudraba.

12.

Bet rietumu pusē aizkars bija piecdesmit olekšu garumā, stabu bija desmit un to kājas desmit, un stabu kāši un gredzeni bija no sudraba.

13.

Un pret Austriņa Stūri bija piecdesmits Olektis.

13.

Austrumu pusei tas bija piecdesmit olekšu garš.

14.

Tās Gardines šinī Pusē bija no piecpadesmits Olektim viņam bija trīs Stabi ar viņu trim Kājām.

14.

Aizkars vienā malā bija piecpadsmit olekšu garš, ar trim stabiem un trim kājām,

15.

Un otrā Pusē pie Pagalma Vārtim bija abejas Puses Gardines no piecpadesmits Olektim ar viņu trim Stabim un viņu trim Kājām.

15.

un arī otrā malā tas bija piecpadsmit olekšu garš, kā vienā, tā otrā pusē vārtiem, ar trim stabiem un trim kājām.

16.

Visas Pagalma Gardines bija visapkārt no smalkām sašķetinatām Dzijām un to Stabu Kājas bija no Vara un to Stabu Kāsiši ar viņu Stīpām no Sudraba tā ka viņu Virs-Gali ar Sudrabu pārvilkti bija.

16.

Un visi pagalma aizkari visapkārt bija no šķetinātu smalku dziju auduma.

17.

Un visi Pagalma Stabi bija ar Sudrabu apstīpoti.

17.

Stabu kājas bija no vara, viņu kāši un rotājumi bija no sudraba; arī to augšgalu rotājumi bija sudraba, visi pagalma stabi bija ar sudrabu izrotāti.

18.

Un ta Pagalma Vārtu Apsegs bija ar Adātu izrakstīts Darbs no Paziluma un Purpura un dārga Sarkanuma un smalkām sašķetinatām Dzijām un dividesmits Olektis bija tas Garums un viņa Augstums (vienas Gardines) Platumā piec Olektis tām Pagalma Gardinēm preti.

18.

Un pagalma vārtu aizkars bija rakstaini izausts no zila un sarkana purpura un no karmezīnā krāsotām un šķetinātām smalkām dzijām, un divdesmit olektis bija tā garums un piecas olektis platums, atbilstoši pagalma aizkaram.

19.

Un viņu četri Stabi ar savām četrām Kājām bija no Vara un viņu Kāsiši no Sudraba un viņu Virs-Gals un viņu Stīpas bija ar Sudrabu pārvilkti.

19.

Un tā četri stabi ar to četrām kājām bija darināti no vara, bet kāši un stabu gredzeni bija sudraba.

20.

Un visi Dzīvokļa un Pagalma Nagliši visapkārt bija no Vara.

20.

Visi Saiešanas telts un pagalma mietiņi bija no vara.

21.

Tās ir visas Dzīvokļa Lietas ta Liecibas Dzīvokļa kas pavēletas caur Mozu par (Dieva) Kalpošanu to Levitu caur Itamara Āroņa Dēļa Roku ta Priestera.

21.

Šīs ir mājokļa, tas ir, Liecības telts, uzskaitītās lietas, kuras uzskaitīja pēc Mozus pavēles levītu kalpošanai priestera Itamāra, Ārona dēla, vadībā.

22.

Tad nu Becaleēls Ūri Dēls Urra Dēla no Jūda Cilts darija visu ko tas KUNGS Mozum pavēlejis bija.

22.

Becaleēls, Hūra dēla Ūrija dēls, no Jūdas cilts, taisīja visu, ko יהוה Mozum bija pavēlējis,

23.

Un ar viņu Aāliabs Akisamaka Dēls no Danna Cilts viens Meisteris un saprotigs Strādatajs un viens Rakstitajs ar Adātu iekš Paziluma un Purpura un dārga Sarkanuma un smalkām Dzijām.

23.

kopā ar Oholiābu, Ahisāmaka dēlu, no Dana cilts, kas bija lietpratējs aušanā un izšūšanā no zila un sarkana purpura smalkām dzijām.

24.

Viss Zelts kas pie  visa Darba tās svētas Vietas izstrādāts ir (proti) tas Zelts kas par Kustinašanas-Upuri dots tape bija dividesmits deviņ Talenti un septiņsimts un trīsdesmit Sīķeļi pēc tās svētas Vietas Sīķeli.

24.

Viss zelts, kas svētnīcas celšanai tika izlietots visiem darbiem, ko sanes kā upuru dāvanu, bija divdesmit deviņi talenti un septiņi simti trīsdesmit seķeļi pēc svētnīcas seķeļu svara.

25.

Bet ta Sudraba kas no tās Draudzes dots tape bija simts Talenti un tūkstoši septiņsimts un septiņdesmit pieci Sīķeļi pēc tās svētas Vietas Sīķeli.

25.

Un viss sudrabs, ko ieguva, saskaitot visu draudzi, bija simts talentu un tūkstoš septiņi simti septiņdesmit pieci seķeļi pēc svētnīcas seķeļu svara,

26.

Vienu Beku priekš ikvienu Galvu tas ir vienu pus Sīķeli pēc tās svētas Vietas Sīķeli no visiem kas līdzinati tape no dividesmits Gadiem un pāri proti seš simts reizi tūkstošiem trīs tūkstošiem piecsimts un piecdesmitiem.

26.

pusseķelis pēc svētnīcas seķeļu svara no ikviena, kas tika skaitīts, kam bija divdesmit gadu un vairāk, – kopā bija seši simti trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit vīru.

27.

Un simts Sudraba Talenti bija to Kāju Liešanas labad svētā Vietā un ta Priekšvelkama Kājas priekš simts Kājām bija simts Talenti viens Talents priekš vienu Kāju.

27.

No simts talentiem sudraba izlēja svētajai vietai un aizkaram vajadzīgās kājas; simts kājām vajadzēja simts talentu, vienu talentu katrai kājai.

28.

Bet no tiem tūkstošiem septiņsimts un septiņdesmit pieci (Sīķeļiem) darija Viņš tos Kāsišus pie tiem Stabim un pārvilke viņu Galvas un apstīpoja tos.

28.

Bet no tūkstoš septiņi simti septiņdesmit pieciem seķeļiem viņš izgatavoja stabu kāšus un to vainagus un rotājumus.

29.

 Un ta Vara kas par Kustinašanas-Upuri dots tape bija septiņdesmit Talenti un divitūkstoši un četrsimti Sīķeļi.

29.

Un upuru dāvanās savāktā vara bija septiņdesmit talentu un divi tūkstoši četri simti seķeļu.

30.

Un Viņš darija no ta tās Durvju Kājas pie  tās Saiešanas Telts un no ta Vara Altari un to Vara Resti kas tam bija un visus Altara Rīkus.

30.

No tā viņš uztaisīja kājas Saiešanas telts durvīm, vara altāri un pie tā vara režģi un visus altāra rīkus,

31.

Un tās Pagalma Kājas visapkārt un tās Pagalma Vārtu Kājas arīdzan visas Dzīvokļa Nagles un visas Pagalma Nagles visapkārt.

31.

arī pagalma kājas visapkārt un pagalma vārtu kājas, visus mājokļa mietiņus un pagalma mietiņus.

Nodaļa: Exodus

Birkas: