2. Mozus grāmata 37. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

Tā darija Becaleēls to Šķirstu no Sittim Koka pustreš Olekšu viņa Garums un pus otr Olekšu viņa Platums un pusotr Olekšu viņa Augstums.

1.

Un Becaleēls taisīja šķirstu no akāciju koka; pustrešas olekts bija tā garums, pusotras olekts tā platums un pusotras olekts tā augstums.

2.

Un Viņš pārvilke to ar šķīķstu zeltu no Iekšas un no Āra Puses un Viņš darija tam vienu Kroni apkārt no Zelta:

2.

Viņš to pārvilka ar tīru zeltu kā no iekšpuses, tā arī no ārpuses un tam uztaisīja vainagu visapkārt no zelta.

3.

Un lēje priekš to četrus zelta Riņķus pie  viņa četriem Stūriem tā ka divi Riņķi uz viņa vienu Pusi bija un divi Riņķi viņa otrā Pusē.

3.

Tad viņš izlēja četrus gredzenus no zelta četriem tā stūriem, ka lai divi gredzeni būtu pie vieniem sāniem un divi gredzeni pie otriem sāniem.

4.

Un Viņš darija nesamas Kārtis no Sittim-Koka un pārvilke tās ar Zeltu.

4.

Un viņš taisīja nesamās kārtis no akāciju koka un pārvilka tās ar zeltu.

5.

Un Viņš ielike tās nesamas Kārtis Riņķos pie  ta Šķirsta Sāniem ka to Šķirstu nest varētu.

5.

Un viņš izbāza nesamās kārtis cauri četriem gredzeniem pie šķirsta sāniem, ka šķirstu varētu nest,

6.

Un Viņš darija Salīdzinašanas-Vāku no šķīķsta Zelta pustreš Olekšu bija viņa Garums un pus otr Olekšu viņa Platums.

6.

un taisīja salīdzināšanas vāku no tīra zelta – pustrešas olekts garumā un pusotras olekts platumā.

7.

Viņš darija arīdzan divi Kerubim no Zelta cietā Darbā darija Viņš tos no abējiem Galiem ta Salīdzinašanas-Vāka.

7.

Viņš taisīja arī divus ķerubus no zelta abos salīdzināšanas vāka galos; tos viņš izveidoja kā kaltu darbu,

8.

Vienu Kerubu vienā Galā un vienu Kerubu otrā Galā is paša Salīdzinašanas Vāka darija Viņš tos Kerubim viņa abejos Galos.

8.

vienu ķerubu vienā galā un otru ķerubu otrā galā, tos piestiprinot pie vāka abos tā galos.

9.

Un tie Kerubim izstiepe tos Spārnus uz augšu apklādami ar saviem Spārniem to Salīdzinašanas-Vāku un viņu Vaigi bija viens otram preti to Kerubinu Vaigi skatījās uz to Salīdzinašanas-Vāku.

9.

Abi ķerubi izplēta savus spārnus pār vāku, to apklādami ar saviem spārniem; un ķerubu sejas bija vērstas viena pret otru, un tās lūkojās uz salīdzināšanas vāku.

10.

Viņš darija arīdzan vienu Galdu no Sittim-Koka divi Olektis bija viņa Garums un viena Olekts viņa Platums un pus otr Olekšu viņa Augstums.

10.

Viņš uztaisīja arī galdu no akāciju koka, divas olektis garu un vienu olekti platu, un pusotras olekts augstu.

11.

Un Viņš pārvilke to ar šķīķstu zeltu un darija tam vienu Zelta Kroni apkārt.

11.

Un viņš to pārvilka ar tīru zeltu un iztaisīja tam vainagu visapkārt no zelta,

12.

Viņš darija tam arīdzan vienu Kantu apkārt vienas Plaukstas (Augstumā) un Viņš darija vienu Zelta Kroni apkārt viņa Kantu.

12.

un taisīja tam apmali plaukstas platumā visapkārt un uz tās zelta vainagu apmalei visapkārt.

13.

Viņš lēje arīdzan četrus Zelta Riņķus pie ta un like tos Riņķus pie  tiem četriem Stūriem kas pie viņa četrām Kājām bija.

13.

Un viņš izlēja galdam četrus gredzenus no zelta un lika šos gredzenus galda četros stūros, pie tā četrām kājām.

14.

Tie Riņķi bija tai Kantei preti priekš nesamām Kārtim ka to Galdu nest varētu.

14.

Gredzeni bija pie apmales, tajos lika nesamās kārtis, lai galdu varētu nest.

15.

Viņš darija arīdzan tās nesamas Kārtis no Sittim-Koka un pārvilke tās ar zeltu ko to Galdu nest vareja.

15.

Nesamās kārtis viņš iztaisīja no akāciju koka un pārvilka tās ar zeltu, lai galdu varētu nest.

16.

Un Viņš darija tos Rīkus kam uz Galdu bija būt viņa Bļodas un viņa Karotes un Kannes un Kausus ar ko tie apsegti taptu no šķīķsta Zelta.

16.

Un viņš taisīja traukus, kam bija jābūt uz galda, – bļodas un kausus, kannas un krūzes upuru vajadzībām, visas no tīra zelta.

17.

Viņš darija arīdzan vienu Lukturi no tīra Zelta cietā Darbā darija Viņš to Lukturi viņa Kātu un viņa Zarus viņa Kausiņus viņa Pogas un viņa Puķes izstiepās is ta.

17.

Un viņš taisīja lukturi no tīra zelta, viņš to izkala, un tā kāja un zari, kausiņi, bumbuļi un ziedi bija vienā gabalā ar to.

18.

seši zari izstiepās is viņa Sāniem trīs Luktura zari no viņa vienas Puses un trīs Luktura zari no viņa otras Puses.

18.

Seši zari izgāja no tā: trīs zari uz vienu pusi un trīs zari uz otru pusi.

19.

Vienā Zarā bija trīs Kausiņi it kā Mandeļu-Rieksti viena Poga un viena Puķe un otrā Zarā (atkaļ) trīs Kausiņi it kā Mandeļu-Rieksti viena Poga un viena Puķe; tā bija tie seši zari kas no ta Luktura izstiepās.

19.

Trīs kausiņi kā mandeļu ziedi bija pie katra zara un trīs bumbuļi un ziedi. Tādi bumbuļi un ziedi bija pie visiem sešiem luktura zariem.

20.

Bet pašā Lukturā bija četri Kausiņi it kā Mandeļu Rieksti ar savām Pogām un ar savām Puķēm.

20.

Bet pie paša luktura vēl bija četri kausiņi, līdzīgi mandeļkoka ziediem, ar to bumbuļiem un ziediem.

21.

Un tur bija viena Poga apakš divi Zariem no tiem izstiepdamies tā bija tas ar tiem sešiem Zariemkas no ta izstiepās.

21.

Un pa vienam bumbulim bija zem katriem diviem zariem, kas no tā izgāja.

22.

Viņa Pogas un viņa zari izgāje is tās pašas tas bija viss notuļ vienāds ciets Darbs no tīra Zelta.

22.

Visi bumbuļi un zari izgāja no tā, tie visi bija izkalti no tīra zelta, vienā gabalā.

23.

Un Viņš darija tam septiņus Eļjes-Lukturus viņa Luktšķēres un viņa dzesamus Rīkus no tīra Zelta.

23.

Viņš uztaisīja arī septiņus eļļas lukturīšus, tam piederīgās dakts dzirkles un trauciņus no tīra zelta.

24.

No viena Talenta tīra Zelta darija Viņš to un visus viņa Rīkus.

24.

No viena talenta tīra zelta viņš taisīja to un visus tā rīkus.

25.

Un Viņš darija to Kvēpja-Altari no Sittim-Koka viena Olekts bija viņa Garums un viena Olekts viņa Platums tas bija četrkantigs bet divi Olektis bija viņa Augstums un viņa Ragi bija is ta paša.

25.

Viņš darināja arī kvēpināmo altāri no akāciju koka, vienu olekti garu, vienu olekti platu; tas bija četrstūris, tā augstums bija divas olektis, un no tā izgāja ragi.

26.

Un Viņš pārvike to ar tīru zeltu viņa Jumtu un viņa Sienas apkārt un viņa Ragus un Viņš taisija tam vienu zelta Kroni apkārt.

26.

Un viņš to pārvilka ar tīru zeltu: tā virsu, tā sānu sienas visapkārt un tā ragus, un tam visapkārt viņš taisīja vainagu no zelta.

27.

Un Viņš taisija divi zelta Riņķus pie  ta apakš viņa Kroņa viņa divejs Stūros uz viņa abējiem Sāniem priekš tām nesamām Kārtim ar ko to nest varētu.

27.

Un pie tā viņš piestiprināja divus zelta gredzenus zem vainaga abos sānos pie abām malām, lai tiem varētu cauri izbāzt nesamās kārtis, ar kurām altāri nest.

28.

Un Viņš darija tās nesamas Kārtis no Sittim-Koka un pārvilke tās ar Zeltu.

28.

Un viņš iztaisīja nesamās kārtis no akāciju koka un tās pārvilka ar zeltu.

29.

Viņš darija arīdzan to svētu Svaidišanas-Eļji un Kvēpinašanas-Zāles no šķīķstām jaukas Smaržas Zālēm pēc Aptieķeru-Vīzi.

29.

Viņš izgatavoja arī svētas svaidāmās zāles un tīras smaržīgas zāles kvēpināšanai, kā tās taisa ziežu maisītāji.

Nodaļa: Exodus

Birkas: