2. Mozus grāmata 27. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

Tev būs arīdzan vienu Altari taisīt no Sittim-Koka: piecas Olektis lai ir tas Garums un piecas Olektis tas Platums tam Altaram būs četrkantigam būt un trīs Olektis lai ir viņa Augstums.

1.

Un taisi arī altāri no akāciju koka; tā garums lai ir piecas olektis un platums piecas olektis; altārim ir jābūt četrstūrim, tā augstums lai ir trīs olektis.

2.

Un tev būs viņam Ragus taisīt uz viņa četriem Stūriem viņa Ragiem būs is ta paša būt un tev būs viņu ar Varu pārvilkt.

2.

Un izveido tam ragus tā četros stūros; ragi lai iziet no altāra, un pārvelc to ar varu.

3.

Tev būs arīdzan viņam Podus darīt ir Slotas un viņa slakamus Traukus un viņa Dakšas un viņa Ogļu-Traukus visus viņa Rīkus būs tev no Varam taisīt.

3.

Un darini tam vara podus pelnu attīrīšanai un pelnu lāpstas, un kausus slacināšanai, dakšas gaļai un ogļu traukus; visus šos rīkus taisi no vara.

4.

Tev būs arīdzan tam vienu Resti kā Tīkli taisīt no Vara uz Skadriņu Vīzi un tev būs pie ta četrus Vara Riņķus taisīt viņa četros Stūros.

4.

Un taisi altārim režģi, vara režģa veido-jumu, un četrus vara gredzenus tā četros stūros.

5.

Un tev būs to iekša iekš ta Altara likt apakša tā ka tie Skadriņi līdz Altara Vidu esus.

5.

Un liec to apakšā, zem altāra apmales, ka vara režģis sniegtos līdz pusaltāra augstumam.

6.

Tev būs arīdzan tam Altaram nesamas Kārtis taisīt nesamas Kārtis no Sittim-Koka un tās ar Varu pārvilkt.

6.

Un iztaisi no akāciju koka nesamās kārtis altārim un pārvelc tās ar varu.

7.

Un tām nesamām Kārtim būs Riņķos ieliktām tapt tā ka tās nesamas Kārtis abejos Altara Sāņs ir kad tas nests top.

7.

Un nesamās kārtis liec gredzenos, lai, altāri nesot, kārtis būtu tā abos sānos.

8.

Tev būs viņu dobaiņu no Galdiem taisīt itin kā tas tev Kalnā rādīts ir tā būs tiem to taisīt.

8.

Tev tas jātaisa no dēļiem, ar tukšu vidu tā, kā tas tev kalnā tika parādīts, tā viņi lai taisa.

9.

Tev būs arīdzan tās Telts Pagalmu taisīt Dienas Vidus Stūrī pret Tārpiņa-Vēja pusi būs ta Pagalma Gardinēm būt no sašķetinatām Dzijām vienas Puses Garums būs no simts Olektim.

9.

Un taisi ap mājokli pagalmu; uz dienvidus pusi pagalma aizkars no šķetinātu smalku dziju auduma lai ir simts olekšu garš vienā pusē,

10.

Tam būs arīdzan dividesmits Stabi un šiem dividesmits Kājas no Vara būt un šo Stabo Kāsišiem un viņu Stīpām būs no Sudraba būt.

10.

un to lai tur divdesmit stabi ar to divdesmit vara kājām; šo stabu kāšiem un gredzeniem jābūt no sudraba.

11.

Tā pat būs pret Ziemeļa pusi viena Gardine simts Olektis Garumā un viņa dividesmits Stabim ar savām dividesmits Kājām būs no Vara būt un to Staba Kāsišiem un viņu Stīpām būs no Sudraba būt.

11.

Tāpat ziemeļu pusē aizkars lai ir simts olekšu garš, ar tā divdesmit stabiem un divdesmit vara kājām; un stabu kāšiem un gredzeniem jābūt no sudraba.

12.

Un ta Pagalma Platumā pret Vakariņa Stūri būs viena Gardine no piecdesmits Olektim būt un viņai būs desmits Stabim un desmits Kājām būt.

12.

Un pagalmam pret vakariem aizkars lai ir piecdesmit olekšu plats, ar tā desmit stabiem un desmit stabu kājām.

13.

Tā pat būs ta Pagalma Garumam pret Austruma Stūri no piecdesmits Olektim būt.

13.

Arī uz rītiem pagalma platums lai ir piecdesmit olektis,

14.

Tā ka tās Gardines viena Puse no piecpadesmits Olektim esoti ar saviem trim Stabim un ar savām trim Kājām.

14.

vienā malā aizkars lai ir piecpadsmit olekšu garš, ar trim stabiem un trim kājām,

15.

Un no piecpadesmits Olektim tās Gardines otra Puse ar saviem trim Stabim un ar savām trim Kājām.

15.

un otrā malā piecpadsmit olekšu garš, ar trim stabiem un trim kājām.

16.

Bet Pagalma Vārtīs būs vienam Apsegam būt no dividesmits Olektim tam būs ar Adātu israkstitam Darbam būt no Paziluma un Purpura un dārga Sarkanuma un sašķetinatām Dzijām ar saviem četr Stabe un ar savām četr Kājām.

16.

Bet pagalma vārtos aizkars lai ir divdesmit olekšu plats, no zila un sarkana purpura un no karmezīna, un no šķetinātu smalku dziju auduma, kas rakstaini izausts, ar tā četriem stabiem un četrām kājām.

17.

Visiem Pagalma Stabim būs apkārt ar sudraba Stīpām aptaisitiem būt un viņu Kāsišiem būs no Sudraba bet viņu Kājām no Vara būt.

17.

Visiem stabiem visapkārt pagalmam jābūt ar sudraba gredzeniem, to kāšiem jābūt no sudraba un kājām no vara.

18.

Ta Pagalma Garums lai ir simts Olekšu un tas Platums caur caurim piecdesmits Olekšu un tas Augstums piec Olekšu no sašķetinatām Dzijām bet viņu Kājām būs no Vara būt.

18.

Pagalma garums lai ir simts olekšu un tā platums piecdesmit olekšu, un augstums piecas olektis no šķetinātu smalku dziju auduma; to kājām jābūt no vara.

19.

Visiem Dzīvokļa Rīkiem pie  visadas viņa Kalpošanas un visām viņu Naglēm un visām Pagalma Naglēm būs no Vara būt.

19.

Un visiem mājokļa rīkiem, kurus izmanto pie tā kalpošanas, un visiem telts mietiņiem un pagalma mietiņiem ir jābūt no vara.

20.

Tad nu būs tev Israēļa Bērniem pavēlēt ka tie pie tevis nes tīru Eļji no Eļjes-Kokiem sagrūstu priekš ta Luktura ka allažiņ tie Eļjes Lukturi iededzinati top.

20.

Un pavēli Israēla bērniem, ka viņi tev atnes tīru no olīvu kokiem iegūtu eļļu lukturim, ka nepārtraukti degtu eļļas lukturīši

21.

Iekš tās Saiešanas Telts āra ta Priekšvelkama kas priekš tās Liecibas ir būs Āroņam un viņa Dēliem to sataisīt no Vakara līdz Rītam ta KUNGA Priekšā tam būs vienam Likumam būt pie  jūsu Pēcnākamiem starp Israēļa Bērniem mūžam.

21.

Saiešanas teltī, šaipus priekškara, kas uzkārts liecības priekšā, Ārons un viņa dēli lai tur to kārtībā no vakara līdz rītam יהוה priekšā. Tas ir mūžīgs likums Israēla bērniem uz audžu audzēm.

Nodaļa: Exodus

Birkas: