2. Mozus grāmata 26. nodaļa

 

Gliks

Jaunā

1.

Un to Dzīvokli būs tev taisīt no desmits Gardinēm no sašķetinatām Dzijām un Paziluma un Purpura un dārga Sarkanuma ar Kerubim ar Padomu būs tev tās taisīt.

1.

Un mājokli taisi no desmit pārklājiem, austiem no šķetinātām smalkām dzijām, no zila un sarkana purpura un karmezīna ar meistariski ieaustiem ķerubiem.

2.

Vienas Gardines Garums lai dividesmits un astoņ Olektis ir un vienas Gardines Platums lai četras Olektis ir visām Gardinēm būs vienā Mērā būt.

2.

Divdesmit astoņas olektis lai ir viena pārklāja garums, un četras olektis lai ir pārklāja platums; šis mērs visiem pārklājiem lai ir vienāds.

3.

Piecām Gardinēm būs vienai pie otras saliktām būt atkaļ būs Piecām Gardinēm vienai pie otras saliktām būt.

3.

Pieciem pārklājiem jābūt savienotiem kopā citam ar citu; un otriem pieciem pārklājiem jābūt savienotiem citam ar citu.

4.

Un tev būs pazillas Cilpas taisīt pie vienas Gardines Vīles Apakš-Galā kur ta salikta top tā pat būs tev arīdzan darīt pie  tās Vīles tās pēdigas Gardines kur ta otrā Reizē salikta top.

4.

Un piestiprini zila purpura cilpas pie viena kopā savienotā pārklāja ārmalas, tāpat dari pie otra pārklāja ārmalas.

5.

Piecdesmits Cilpas būs tev pie vienas Gardines taisīt piecdesmits Cilpas būs tev pie  Gardines Stūriem taisīt kur tās otrā Reizē saliktas top. Šām Cilpām būs viena to otru saņemt.

5.

Un piecdesmit cilpas piestiprini pie viena pārklāja ārmalas, un piecdesmit cilpas piestiprini pie otras savienoto pārklāju ārmalas; šīs cilpas lai ir viena otrai pretim.

6.

Tev būs arīdzan piecdesmits Zelta Kāsišus taisīt un tās Gardines pie vien otras ar šiem Kāsišiem salikt ka tas par vienu Dzīvokli top.

6.

Iztaisi arī piecdesmit zelta kāšus, un ar tiem savieno pārklājus vienu ar otru, ka pārklāji izveido mājokli.

7.

Tev būs arīdzan Deķus no Kazu-Spalvām taisīt par Telti pār to Dzīvokli no vienpadesmits Deķiem būs tev to taisīt.

7.

Un taisi telts pārklāju no kazu vilnas auduma pār mājokli; no vienpadsmit pārklājiem taisi to.

8.

Tas Garums viena Deķa lai ir trīsdesmit Olekšu un tas Platums viena Deķa četras Olektis šiem vienpadesmits Deķiem būs vienā Mērā būt.

8.

Trīsdesmit olektis lai ir viena pārklāja garums, un četras olektis lai ir tā platums; šie vienpadsmit pārklāji lai ir pēc viena mēra.

9.

Un tev būs piecus no šiem Deķiem pie vien otra sevišķi salikt un sešus no tiem Deķiem sevišķi un to sestu Deķi būs tev divkārtigu taisīt priekša pie  tās Telts.

9.

Un savieno savā starpā piecus pārklājus un savā starpā sešus pārklājus, un sesto pārklāju saloki divkārši virs ieejas teltī.

10.

Un tev būs piecdesmits Cilpas taisīt pie viena Deķa Vīles pie ta apakš Gala kur ta salikta top un piecdesmits Cilpas pie ta Deķa Vīles kur ta otru reizi salikta top.

10.

Un piecdesmit cilpas piestiprini pie viena pārklāja ārmalas to savienošanai, un piecdesmit cilpas pie otra pārklāja ārmalas to savienošanai.

11.

Tev būs arīdzan piecdesmits Vara Kāsišus taisīt un būs tos Kāsišus Cilpās ielikt un tev būs to Telti salikt ka ta kopā satiek.

11.

Iztaisi arī piecdesmit vara kāšus, un liec kāšus cilpās un tā savieno telti, ka tā ir vienota.

12.

Un kas vēl atliek no tās Telts Deķiem vienai Pusei no ta atliekama Deķa būs pārkārt pie tās Telts pēdigiem Galiem.

12.

Bet telts pārklāju atlikusī daļa lai karājas pāri mājokļa pakaļgalam.

13.

Un viena Olekts no Šīs Puses un viena Olekts no viņas Puses lai pāri ir pie  tās Telts-Deķa Garuma un pārkārt pie  ta Dzīvokļa Sāniem šaī un viņā Pusē un to apklāt.

13.

No telts pārklāja garuma viena olekts vienā malā un olekts otrā malā lai karājas pāri mājokļa abām malām, tās apsedzot.

14.

Tev būs arīdzan tai Telti vienu Apsegu taisīt no pasarkanām Aunu-Ādām un tur virsu vienu Apsegu no Takas-Ādām.

14.

Un taisi teltij pārsegu no iesarkanām aunu ādām un vēl virsējo pārsegu no āpšu ādām.

15.

Tev būs arīdzan pie  ta Dzīvokļa stāvošus Galdus taisīt no Sittim-Koka.

15.

Tad taisi mājoklim dēļus no akāciju koka, kas jāsaslien stāvus.

16.

Vienam Galdam būs desmits Olektis garām būt un pusotr Olektis būs ikvienam Galdam platam būt.

16.

Katrs dēlis lai ir desmit olektis garš un pusotras olekts plats.

17.

Divi Pinnes būs vienā Galdā būt ka viens ar otru salikts top tā būs tev ar visiem Telts Galdiem darīt.

17.

Katram dēlim lai ir divi tapas, lai varētu tos salaist kopā; tādas taisi visiem mājokļa dēļiem.

18.

Un tos Galdus priekš ta Dzīvokļa būs tev tā darīt: divi Galdi lai stāv pret Tārpiņa-Vēju Dienas-Vidus pusē.

18.

Un dēļus mājoklim tā sakārto: divdesmit dēļus novieto pret dienvidiem.

19.

Tev būs arīdzan četrdesmits sudraba Kājas taisīt apakš dividesmits Galdiem divi Kājas apakš viena Galda pie viņa divi Pinnēm un divi Kājas apakš otra Galda pie viņa divi Pinnēm.

19.

Šiem dēļiem pierīko četrdesmit sudraba kājas, pa divi sudraba kājām zem katra dēļa; divas tapas un divas kājas lai ir katram dēlim.

20.

Ta pat būs arīdzan dividesmits Galdiem būt pie otras Telts Puses pret Ziemeli.

20.

Un mājokļa otrā pusē, pret ziemeļiem, arī lai ir divdesmit dēļi

21.

Ar savām četrdesmits sudraba Kājām pa divi Kājām apakš viena Galda un divi Kājas apakš otra Galda.

21.

ar četrdesmit sudraba kājām, pa divi zem katra dēļa.

22.

Bet uz to Telts Pusi pret Vakaru būs tev sešus Galdus taisīt.

22.

Mājokļa dibensienu – uz rietumiem taisi no sešiem dēļiem.

23.

Tev arīdzan būs divi Galdus taisīt par Stūru Galdiem tās Telts abejos Sāņs.

23.

Mājokļa dibensienas stūros liec divi dēļus.

24.

Un tiem būs pa diviem apakš Galā saliktiem būt un arīdzan pa diviem Virs-galā ar vienu Riņķi saliktiem būt; Tā ir tas vajagā ar tiem divi Galdiem kas par Stūra Galdiem būs.

24.

Un tie lai ir kopā apņemti gan apakšgalā, gan augšgalā ar gredzenu; tā dari abiem tiem; tie lai veido divus stūrus.

25.

Tā būs tiem astoņiem Galdiem būt ar savām sudraba-Kājām tās ir sešpadesmits Kājas divi Kājas apakš ikviena Galda.

25.

Un tur jābūt astoņiem dēļiem ar sešpadsmit sudraba kājām, pa divi zem katra dēļa.

26.

Tev ari būs cauršaujamas (Kārtis) taisīt no Sittim-Koka piecas pie tiem Galdiem vienā Telts Pusē.

26.

Tad taisi aizšaujamās bultas no akāciju koka, piecas bultas pie mājokļa dēļiem vienā pusē

27.

Un piecas pie  tiem Galdiem otrā Telts Pusē ir piecas cauršaujamas Kārtis pie  tās Telts Galdiem abejos Sāņs pret Vakaru.

27.

un piecas aizšaujamās bultas pie mājokļa dēļiem otrā pusē, un piecas bultas dibensienai, kas ir pret rietumiem.

28.

Tai vidējai cauršaujamai Kārti būs to Galdu Vidū būt un cauršaut no viena Gala līdz otram.

28.

Bet vidējā aizšaujamā bulta lai iet gar dēļu vidu no viena gala līdz otram.

29.

Un tev būs tos Galdus ar zeltu pārvilkt un viņu Riņķus (priekš tām cauršaujamām Kārtim) no Zelta taisīt tās Kārtis būs tev arīdzan ar zeltu pārvilkt.

29.

Dēļus pārvelc ar zeltu un arī gredzenus, caur kuriem bultas izbāzt, taisi no zelta; un pārvelc arī bultas ar zeltu.

30.

Tad būs tev to Telti uzcelt itin tā tev Kalnā rādīts ir.

30.

Un uzcel mājokli pēc tā parauga, kas tev kalnā ir rādīts.

31.

Pēc to būs tev vienu Priekšvelkamu taisīt no Paziluma un Purpura un dārga Sarkanuma un sašķetinatām Dzijām ar Padomu būs tam daritam tapt ar Kerubim.

31.

Un taisi priekškaru no zila un no sarkana purpura un karmezīna un no šķetinātu smalku dziju auduma, taisi to ar meistariski ieaustiem ķerubiem.

32.

Un tev būs viņu pakārt pie četriem ar zeltu pārvilktiem Stabim no Sittim-Koka viņa Kāsišiem būs no Zelta būt (un tiem būs stāvēt) uz četr sudraba Kājām.

32.

Un pakar to pie četriem akāciju koka stabiem, pārvilktiem ar zeltu, kam zelta vadži un četras sudraba kājas.

33.

Un tev būs to Priekšvelkamo pie tiem Kāsišiem pakārt un tās Liecibas-Šķirstu turp uz Priekšvelkama Iekšu nest un šim Priekšvelkamam būs jums viena Starpiba būt starp to svētu un starp to viss svētaku Vietu.

33.

Un pakar priekškaru pie vadžiem, un aiz priekškara novieto liecības šķirstu; tā priekškars lai atdala svēto vietu no vissvētākās vietas.

34.

Un tev būs to Salīdzinašanas-Vāku uz to Liecibas-Šķirstu iekš tās vissvētakas Vietas likt.

34.

Un salīdzināšanas vāku liec uz liecības šķirstu vissvētākā vietā.

35.

Un to Galdu būs tev āran to Priekšvelkamo likt un to Lukturi tam Galdam preti pie tās vienas Telts Puses pret Dienas vidus pusi bet to Galdu būs tev pret Ziemeļa pusi likt.

35.

Un galdu noliec šaipus priekškara un lukturi pretim galdam mājokļa dienvidu pusē, bet galdu liec ziemeļu pusē.

36.

Tev arīdzan būs pie tās Telts Durvim vienu Apsegu taisīt no Paziluma un Purpura un dārga Sarkanuma un sašķetinatām dārgām Dzijām ar Adātu izrakstamā Darbā.

36.

Un darini arī priekškaru telts durvīm no zila un sarkana purpura, no karmezīna un no šķetinātu smalku dziju auduma, kas rakstaini izausts.

37.

Un tev būs priekš šo Apsegu piecus Stabus taisīt no Sittim-Koka un tos ar zeltu pārvilkt un viņu Kāsišiem būs no Zelta būt un tev būs tiem piecas Vara Kājas liet.

37.

Un šim priekškaram taisi piecus stabus no akāciju koka un pārvelc tos ar zeltu, un to vadži lai ir no zelta; un izlej tiem piecas vara kājas.

Nodaļa: Exodus

Birkas: